Αποτέλεσμα εικόνας
Ο κ. Ταγκαλής εξακολουθεί να «εκτίθεται» (κατά τη δική του ορολογία) για ένα ζήτημα που ηττήθηκε οριστικά στα δικαιοδοτικά όργανα της Πολιτείας, με πραγματικό νικητή όχι το δήμαρχο Παναγιωτόπουλο, αλλά το Δήμο Δελφών, ο οποίος διασώθηκε από την οικονομική καταστροφή και στάθηκε στα πόδια του μετά από δικαστικό αγώνα δύο και πλέον ετών, τον οποίο κίνησε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας.

Υπενθυμίζουμε στους δημότες ότι ο αρχηγός της μειοψηφίας εστράφη εναντίον των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, όχι μόνο κατά το μέρος της αύξησης των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας που θεωρούσε υπερβολικό, αλλά στο σύνολό της. Αν τυχόν η προσφυγή Ταγκαλή γινόταν δεκτή, ο Δήμος Δελφών θα είχε επιβαρυνθεί με ένα τεράστιο κόστος (θα πλησίαζε τα δύο εκατομμύρια ευρώ), που θα του έβαζε θηλιά χρεωκοπίας, ακριβώς την κρίσιμη στιγμή που βγάζαμε το Δήμο από μια οικονομική δίνη ετών.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας μας ασκεί κριτική με κάθε αφορμή και εν προκειμένω επειδή τηρήσαμε το λόγο μας και φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών αναλυτική μελέτη για τα πραγματικά κόστη των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Η μελέτη αυτή αποτελεί μια πρωτοφανή και βαθιά μεταρρυθμιστική τομή, καθώς για πρώτη φορά στο Δήμο μας μετράμε τα πραγματικά μας κόστη και σχεδιάζουμε με βάση τις πραγματικές μετρήσεις.

Φυσικά είναι πολύ βολικό να μην μετράς ποτέ και να μην αναθεωρείς παλιές αποφάσεις (δίκαιες ή άδικες) που έχουν μείνει αμετάβλητες από δεκαετίες. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα ο Δήμος Δελφών να έχει μια τεράστια γκάμα διαφορετικών χρεώσεων ανά Κοινότητα, χωρίς ποτέ κανείς να μπορεί να βγάλει συμπέρασμα αν οι χρεώσεις αντιστοιχούν σε πραγματικές υπηρεσίες (και ποιες είναι οι διαφορές στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ανά Κοινότητα, που δικαιολογούν τόσες διαφορετικές χρεώσεις).

Εμείς το τολμούμε και αυτό. Μετρήσαμε το κόστος των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ώστε να ξεκινήσουμε τις αναγκαίες προσαρμογές. Σύντομα εισάγουμε προς έγκριση την αναπροσαρμογή των τελών με γνώμονα τις αρχές της ισονομίας και της δικαιοσύνης, αλλά και της αλληλεγγύης.

Ειδικότερα για τα γραφόμενα από τον κ. Ταγκαλή στην ανακοίνωσή του, ας επισημάνουμε τα εξής λάθη στους ισχυρισμούς του: 

α) Ουδέποτε αναφέρθηκε από εμάς ότι το σύνολο της επιβάρυνσης για τη μεταφορά των απορριμμάτων στη Λαμία είναι το ίδιο. Απεναντίας, αναφέρθηκε ότι παρά την εν λόγω αύξηση των τελών, τα έσοδα από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (που ανέρχονται σε 2.682.500,32 €), υστερούσαν των αντίστοιχων συνολικών δαπανών για το έτος 2015 κατά 175.000 €, ενώ εκτιμάται ότι θα υπερτερούν των αντίστοιχων συνολικών δαπανών για το έτος 2017 κατά 90.000 € περίπου, ενόψει της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Υ. Ν. Φωκίδας και της αναστολής της επιβολής του ειδικού τέλους ταφής ανεπεξέργαστων Α.Σ.Α. 

β) Εσφαλμένα υπολογίστηκε από τον κ. Ταγκαλή το συνολικό πρόσθετο κόστος της μεταφοράς των απορριμμάτων στη Λαμία σε 372.000 ευρώ/έτος. Από τα συνημμένα τμήματα της μελέτης που επικαλείται, γίνεται σαφές ότι εσφαλμένα καταρχάς χρησιμοποιήθηκε η νέα τιμολογιακή πολιτική του Φο.Δ.Σ.Α. (26,30 €/τόνο), η οποία ισχύει για το τρέχον έτος (2017) και εξασφαλίστηκε κατόπιν συστηματικών προσπαθειών και της στενής μας συνεργασίας με όλα τα μέλη του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας, ενώ διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι εντός του εν λόγω έτους θα τεθεί σε λειτουργία και ο Χ.Υ.Τ.Υ. Ν. Φωκίδας. Για την αποκατάσταση της αλήθειας, αναφέρουμε ότι η προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Δελφών με τον αντίστοιχο Δήμο Λαμιέων, και στην συνέχεια υιοθετήθηκε και από τον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας, αφορούσε κόστος διαχείρισης 30€/τόνο πλέον Φ.Π.Α., που για τις ποσότητες του έτους 2015 (9.914 τόνους) ανέρχεται συνολικά σε 368.800€/έτος. Εσφαλμένα επίσης υπολογίζει ο κ. Ταγκαλής το κόστος μεταφοράς σε 97.517 €/έτος καθώς από τον Πίνακα που χρησιμοποιεί είναι ξεκάθαρο ότι το κόστος αυτό αφορά στο 8μηνο Μάιος-Δεκέμβριος του 2015, οπότε η αναγωγή του σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 146.275 €/έτος, και συνεπώς το επιπλέον συνολικό κόστος για την μεταφορά των απορριμμάτων απολογιστικά για το έτος 2015 ανέρχεται σε 515.000 €/έτος, δηλαδή 52€/τόνο περίπου. 

γ) Σύμφωνα με την μελέτη, στην οποία επίσης αναφέρεται ο κ. Ταγκαλής, και η οποία είχε εκπονηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δελφών, το επιπλέον κόστος είχε προϋπολογισθεί σε 49€/τόνο, δηλαδή οι δύο τιμές σχεδόν ταυτίζονται. Αυτοί είναι οι υπολογισμοί με περιθώριο σφάλματος άνω του 100 %; 

δ) Το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν προϋπολογιστικά οι θεωρητικές ποσότητες των παραγόμενων Α.Σ.Α. (15.400 τονοι/έτος) από την μελέτη κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Υ. Ν. Φωκίδας (την οποία είχε εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών το 2012), οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή ήταν η μόνη αξιόπιστη (και νόμιμη) πηγή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, δεδομένης της ανυπαρξίας πρόσφατων ζυγολογίων ή σχετικών δεδομένων ακριβείας. Ό,τι άλλο θα αποτελούσε αυτοσχεδιασμό και έλλειψη υπευθυνότητας. 

ε) Εμείς πλέον εξασφαλίσαμε τη δυνατότητα σε όλους, και κυρίως στις υπηρεσίες μας, να γνωρίζουν με ακρίβεια τις παραγόμενες ποσότητες των απορριμμάτων του Δήμου μας και στη βάση αυτή προχωρήσαμε στην απολογιστική μελέτη, πιστοί στον λόγο μας και προς όφελος των συνδημοτών μας.

Συμπερασματικά για να τα πούμε απλά: Η αναλυτική αναλογιστική μελέτη για το κόστος των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, που για πρώτη φορά τολμά να εισάγει δημοτική αρχή στο Δήμο Δελφών (και ελάχιστοι από τους καλλικρατικούς Δήμους της χώρας έχουν πράξει) είναι απαραίτητη και σημαντική για το μέλλον του Δήμου. Από τη μελέτη αποδεικνύεται ότι αυτή τη στιγμή (για το έτος 2017) οι άνω ανταποδοτικές υπηρεσίες καλύπτονται ελαφρώς πλεονασματικά από τα προσδοκώμενα έσοδα (πλεόνασμα περίπου 90.000 ευρώ σε σύνολο δαπάνης περίπου 2.700.000 ευρώ ή περίπου 3,35%), που σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουμε φορολογήσει ή αδικήσει τους δημότες μας. Αντιθέτως εισπράττουμε αυτά που πρέπει, αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας και ετοιμάζουμε τις αναγκαίες (θετικές) προσαρμογές στα τέλη, με βάση πραγματικά και πλήρη στοιχεία που για πρώτη φορά διαθέτουμε. Τέλος είναι σαφές ότι, αν πολιτευόμασταν με λαϊκίστικα χαρακτηριστικά και με τον παραδοσιακό τρόπο («άστο για παραπέρα…»), τότε ο Δήμος Δελφών σήμερα θα βρισκόταν υπό κατάρρευση και ποτέ δε θα δημιουργούσαμε τις προϋποθέσεις δίκαιας αντιμετώπισης των δημοτών μας, που τώρα έχουν τεθεί.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.