Εκτόξευση 2 δισ. ευρώ κατέγραψαν μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων προς την εφορία κάτι που σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οφείλεται εν μέρει σε τρεις υποθέσεις στις οποίες αν και βεβαιώθηκαν υψηλοί φόροι, τελικά αποδείχθηκαν χαμηλής εισπρακτικής απόδοσης.
Αναλυτικότερα, στο τέλος Ιουλίου οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών προς το Δημόσιο (αυτές που δημιουργήθηκαν εντός του 2017) ανήλθαν σε 7,4 δισ. ευρώ, έναντι 5,4 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου. Οι νέες οφειλές έρχονται να προστεθούν στα 89,88 δισ. ευρώ παλαιών συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (έως το τέλος του 2016), οι οποίες πάντως μειώθηκαν σε σχέση με τον Ιούνιο όταν και είχαν διαμορφωθεί στα 90,1 δισ. ευρώ. Αθροιστικά οι παλαιές και νέες οφειλές των φορολογουμένων προς το Δημόσιο διαμορφώθηκαν στα τέλη Ιουλίου στα 97,3 δισ. ευρώ.
Μέσω των κατασχέσεων και των άλλων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, αλλά και τις ρυθμίσεις οφειλών, στα ταμεία του Δημοσίου έχουν εισρεύσει από τις αρχές του έτους 2,7 δισ. ευρώ από παλαιές και νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο τέλος του Ιουλίου ληξιπρόθεσμες οφειλές είχαν 3.978.127 φορολογούμενοι, έναντι 3.805.423 φορολογούμενων στα τέλη Ιουνίου και από αυτούς σε 1.678.160 φορολογούμενους ο εισπρακτικός μηχανισμός έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Το ποσοστό των φορολογουμένων που βρίσκονται υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης μειώθηκε τον Ιούλιο σε 57,89%, από 59,14% τον Ιούνιο και διαμορφώθηκε συνολικά σε 971.429 φυσικά και νομικά πρόσωπα.