Αποτέλεσμα εικόνας για ενοικιαζεται logo
Την δημόσια πρόσκληση για την εκμίσθωση 74 ακινήτων ιδιοκτησίας των πρώην ασφαλιστικών ταμείων δημοσίευσε πριν από λίγο το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ξεκινώντας την υλοποίηση του σχεδίου αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των εποπτευόμενων φορέων του.
Το υπουργείο προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και ειδικότερα, Δημόσιους Φορείς, Υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Ο.Τ.Α., Α.Ε.Ι., όπως και λοιπά νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, να υποβάλουν προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα ακίνητα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στα όρια του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας- Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης».
Το Υπουργείο θα στηρίξει προτάσεις οι οποίες είναι σε ώριμο στάδιο προετοιμασίας, είναι οικονομικά συμφέρουσες για το Δημόσιο και τους φορείς του και δημιουργούν προϋποθέσεις άμεσης και έμμεσης απασχόλησης, κοινωνικής και εργασιακής αναζωογόνησης των περιοχών του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο των στόχων του προγράμματος.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων είναι η Παρασκευή 24 Νοεμβρίου. Τα αποτελέσματα του πιλοτικού αυτού σχεδίου, για τα ακίνητα στα όρια του Δήμου Αθηναίων, θα αποτελέσουν τον οδηγό για την επέκτασή του στο σύνολο των 1.126 ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.