Μια νέα πιο απλή διαδικασία διόρθωσης του καταχωρισμένου κατά τη γέννηση ενός προσώπου φύλου στην ταυτότητά του και τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, εισάγει η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής. Ειδικότερα, σύμφωνε με τη νέα ρύθμιση «ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά, περιλαμβάνει δε την προσωπική αίσθηση του σώματος, καθώς και την κοινωνική και εξωτερική έκφραση του φύλου, τα οποία αντιστοιχούν στη βούληση του προσώπου».
Σε ότι αφορά την διαδικασία η «διόρθωση» θα γίνεται πάλι με δικαστική απόφαση αλλά χωρίς να  απαιτείται πλέον οποιαδήποτε προηγούμενη ιατρική αγωγή ή επέμβαση. «Κατά την καταχώρηση της δικαστικής απόφασης στο Ληξιαρχείο διασφαλίζεται η μυστικότητα της μεταβολής και της αρχικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης έναντι όλων», προστίθεται χαρακτηριστικά, ενώ όπως σημειώνεται «η αλλαγή της νέας ληξιαρχικής πράξης επιτρέπεται μία μόνο φορά». Με τη διόρθωση πάντως δεν διαφοροποιούνται το ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του ατόμου οι οποίοι παραμένουν ίδιοι.
Να σημειωθεί ότι κατά την αιτιολογική έκθεση, «οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου θα συμβάλουν στην ουσιαστική κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των διεμφυλικών και μεσοφυλικών προσώπων, στην προστασία τους από διακρίσεις και ρατσισμό και στην ασφάλεια δικαίου γενικότερα».
Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για τον Εθνικό Μηχανισμό Εκπόνησης Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Δείτε το νομοσχέδιο εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.