Η άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου και οπλοφορίας, που προφανώς και κατέχει ο Ιβάν Σαββίδης, δεν τον καλύπτει κατά την εισβολή του στον αγωνιστικό χώρο.
Το άρθρο 96 «Εγκλήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις» του Ν.2725/199 είναι ξεκάθαρο ως το προς το αδίκημα που τελεί ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πιο αναλυτικά ο νόμος αναφέρει:
«Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος με πρόθεση, μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή στον περιβάλλοντα χώρο τους, ή στις βοηθητικές εγκαταστάσεις, ή στους χώρους προσέλευσης και στάθμευσης, κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, πριν από την έναρξη, ή μετά τη λήξη της, ή μακριά από το χώρο που προορίζεται για την εκδήλωση αυτή:
γ) κατέχει ή χρησιμοποιεί αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες».
Σύμφωνα λοιπόν με την ερμηνεία του νόμου, το περίστροφο του Ιβάν Σαββίδη είναι αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες, άρα είναι παράνομο να το φέρει εντός του γηπέδου.  
Ο ίδιος νόμος αναφέρει ακόμα ότι «τα εγκλήματα του παρόντος άρθρου διώκονται αυτεπαγγέλτως. Για την εκδίκαση των ανωτέρω εγκλημάτων εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία των άρθρ. 418 επ. Κ.Π.Δ. Η ανωτέρω διαδικασία δεν εφαρμόζεται, αν η αξιόποινη πράξη στρέφεται κατά της τιμής ή αφορά εντελώς ελαφρά σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας και φέρεται ότι διαπράχθηκε από διαιτητή οποιουδήποτε αθλήματος ή βοηθό του κατά την εκτέλεση των σχετικών με τον αγώνα καθηκόντων τους, ή από αθλητή κατά τη συμμετοχή του σε αθλητική συνάντηση. Σε κάθε περίπτωση τα εγκλήματα του παρόντος άρθρου εκδικάζονται εντός τριάντα ημερών».

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.