Διαπιστώνουμε ότι δεν προωθούνται σημαντικές τομές , δεν προωθείται η αποκέντρωση και η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος προς την αυτοδιοίκηση, δεν εισακούστηκαν οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις που καταθέσαμε εδώ και σχεδόν δυο χρόνια στο δημόσιο διάλογο. 

Με εξαίρεση την αλλαγή του εκλογικού συστήματος , που θα δημιουργήσει ακυβερνησία και προβλήματα στη λειτουργία των Δήμων, δεν προωθείται καμία σημαντική αλλαγή στη λειτουργία του κράτους. 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.