Τα περιθώρια δημιουργίας ενός σχήματος προστασίας ενεργητικού (Asset Protection Scheme) εξετάζει η κυβέρνηση, με αρμόδιες πηγές του υπουργείου Οικονομικών να διευκρινίζουν πως βρισκόμαστε σε πρόωρο στάδιο και πως σε καμία περίπτωση αυτό που εξετάζεται δεν είναι «κακή τράπεζα» (Bad bank).
Το σχέδιο που εξετάζει η κυβέρνηση είναι μια πρόταση που έχει παρουσιάσει πριν ένα χρόνο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και πρόκειται για την ελληνική εκδοχή ενός εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε την περίοδο 2009-2010 στη Βρετανία για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων.
Το εν λόγω σχέδιο προβλέπει την παροχή εγγύησης του Δημοσίου για ενδεχόμενες ζημιές των τραπεζών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μέσω ενός ειδικού εγγυητικού σχήματος (Asset Protection Scheme), με στόχο την άμεση κεφαλαιακή ανακούφισή τους και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Στόχος είναι να χορηγηθούν εγγυήσεις για μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών -κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων- προσφέροντας έτσι άμεσα ισχυρή κεφαλαιακή στήριξη στις τράπεζες.
Με τη μέθοδο αυτή προβληματικά περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας τιμολογούνται με ευνοϊκό τρόπο, χωριστά από τα λοιπά assets. Πώς;
Αρχικά καθορίζεται ένα κατώτερο όριο για την τιμή που μπορούν να λάβουν τα δάνεια που θα τιτλοποιηθούν (π.χ. 40 λεπτά ανά 1 ευρώ δανείου). Στο επόμενο βήμα, παρέχεται η κυβερνητική εγγύηση πως οποιαδήποτε ζημία έως το 90% της τιμής που έχει προσδιοριστεί (στο παράδειγμα μας 36 λεπτά ανά 1 ευρώ δανείου) θα καλυφθεί από το Δημόσιο, με το πρώτο 10% της ζημίας (4 λεπτά) να αναλαμβάνεται από την τράπεζα.
Το ΤΧΣ υποστηρίζει πως το Asset Protection Scheme δεν προϋποθέτει τη μετακίνηση των προβληματικών δανείων από τα βιβλία των τραπεζών και την άμεση καταβολή των κεφαλαίων από τον εγγυητή.
Οι θεσμοί ωστόσο θεωρούν πως η μη επαρκώς επεξεργασμένη πρόταση του ΤΧΣ αντιμετωπίζει αδυναμίες, με τη μεγαλύτερη να είναι το πού θα βρεθούν πόροι για να καλύψουν τις εγγυήσεις. Η ευρωζώνη δεν συζητά καν τη χρήση του ταμειακού μαξιλαριού ασφαλείας για την χρηματοδότηση ενός τέτοιου σχήματος και παράλληλα τίθεται και ζήτημα κρατικών ενισχύσεων.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.