Ερώτηση που κατέθεσαν ο Βουλευτής Επικρατείας και Τομεάρχης Υγείας της ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου και ο Βουλευτής Αχαΐας και αναπληρωτής Τομεάρχης Υγείας της ΝΔ, Ιάσονας Φωτήλας με θέμα: " Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας έχουν μπλοκάρει οι μεταμοσχεύσεις νεφρού!​ ​".​​Κε Υπουργέ,


Σχετικά με την διαδικασία δωρεάς οργάνων από πρόσωπα τα οποία έχουν «προσωπική σχέση ή συνδέονται συναισθηματικά με τον υποψήφιο λήπτη», η πρόσφατη αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας (Νόμος 4512/2018 Άρθρο 260) αναθέτει σε επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων την έγκριση της δωρεάς και καταργεί το προηγούμενο πλαίσιο που ίσχυε από το 2011 και προέβλεπε άδεια με δικαστική απόφαση. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Ωστόσο, 8 μήνες μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης, η επιτροπή δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί ούτε έχει υπάρξει κάποια μεταβατική διάταξη που να ρυθμίζει το θέμα. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία νεφρική μεταμόσχευση από συναισθηματικό δότη και ως εκ τούτου ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου εισάγονται ή/και παραμένουν στην εξωνεφρική κάθαρση γεγονός που οδηγεί, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, σε μειωμένη επιβίωση τόσο των ασθενών όσο και των μοσχευμάτων που, ενδεχομένως θα λάβουν στο μέλλον. 

Επιπλέον, η καθυστέρηση στην εφαρμογή του νόμου εκπέμπει αρνητικό μήνυμα για τις μεταμοσχεύσεις νεφρού συνολικά, οι οποίες ούτως ή άλλως δεν έχουν καθόλου καλή πορεία στην χώρα μας.

Σημειώνουμε ότι κατά το τρέχον έτος έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα μόνο 55 μεταμοσχεύσεις νεφρού συνολικά, εκ των οποίων 24 από αποβιώσαντα και 31 από ζώντα δότη.

Είναι πραγματικά ανήκουστο και αγγίζει την σφαίρα του παραλόγου στην πραγματική ένδεια προσφοράς νεφρικών μοσχευμάτων που υπάρχει στην χώρα μας να αγνοείται από το Υπουργείο ένας σεβαστός αριθμός συναισθηματικών δοτών και υποψηφίων ληπτών που περιμένουν πότε η Πολιτεία θα δεήσει να προχωρήσει την διαδικασία δωρεάς νεφρού!

Το Υπουργείο Υγείας για μια ακόμη φορά δείχνει να μην αντιλαμβάνεται το έντονο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

Κατόπιν αυτών,

Ερωτάστε: 

Ποιοι οι λόγοι της τεράστιας καθυστέρησης στην συγκρότηση της Επιτροπής του ΕΟΜ και γιατί δεν έχετε τουλάχιστον προβεί σε σχετική μεταβατική διάταξη που να ρυθμίζει το θέμα;

Ποιες πρωτοβουλίες έχετε λάβει ή σκοπεύετε να λάβετε για την ανάταξη της συνολικά απογοητευτικής επίδοσης της χώρας μας στις μεταμοσχεύσεις;
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.