Παντελής είναι η απουσία της οποιασδήποτε δέσμευσης της κυβέρνησης για πλήρη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ιδιώτες έως το τέλος του έτους, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή.
Υπάρχει μόνο η εκτίμηση ότι οι φορείς θα μειώσουν περαιτέρω τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους έως το τέλος του 2018.
Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2019, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρων, τον Ιούλιο του 2018 ανέρχονταν σε 2,725 δισ. ευρώ, από 7,4 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2016, σημειώνοντας μείωση κατά 4,68 δισ. ευρώ, ήτοι 63% περίπου.
Τον Αύγουστο του 2018 μεταφέρθηκε στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η τελευταία χρηματοδότηση για την καταβολή οφειλών ύψους 1 δισ. ευρώ που εκταμιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
Η προθεσμία για την απορρόφηση της χρηματοδότησης αυτής παρατάθηκε ως το Δεκέμβριο του 2018. Έτσι, εκτιμάται ότι οι φορείς θα μειώσουν περαιτέρω τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους ως το τέλος του 2018.