Σχετική εικόνα
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) για τις προσλήψεις που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε σήμερα ο τομεάρχης Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Νέας Δημοκρατίας, Γ. Γεωργαντάς προς την υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
"Καταθέτουμε σήμερα ερώτηση με την οποία ζητούμε να μας κοινοποιηθούν όλα τα στοιχεία για τους διορισμούς που πραγματοποίησε η Κυβέρνηση βάσει των εξαιρέσεων που ψήφισε από την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου του 2006 (Π.Υ.Σ. 33/2006) η οποία προβλέπει την αναστολή διορισμών και προσλήψεων προσωπικού στο δημόσιο, την τοπική αυτοδιοίκηση και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος", αναφέρει ο τομεάρχης της Ν.Δ. και προσθέτει:
"Είναι επιτακτική ανάγκη να δώσει η κ. Ξενογιαννακοπούλου όλα τα σχετικά στοιχεία προκειμένου να έχουν οι πολίτες και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλήρη εικόνα του αριθμού, του τρόπου και της σκοπιμότητας αυτών των προσλήψεων"
Ολόκληρη η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ KAI AKE
Προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Θέμα: Προσλήψεις κατ΄εφαρμογή εξαιρέσεων από την ΠΥΣ 33/2006
    Με την Π.Υ.Σ. 33/2006 θεσπίστηκε η αναστολή διορισμών και προσλήψεων πάσης φύσης προσωπικού του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος λόγω της ανάγκης περιστολής των δαπανών στο Δημόσιο.
    Σύμφωνα με το άρθρο 2 της παραπάνω Π.Υ.Σ. ο διορισμός και η πρόσληψη προσωπικού καθώς και η σύναψη συμβάσεων έργου στους παραπάνω φορείς επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγκριση της αρμόδιας επιτροπής η οποία αποτελείται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον Υπουργό Οικονομικών. Το άρθρο 4 προέβλεπε ρητά ορισμένες εξαιρέσεις από την αναστολή διορισμών και προσλήψεων, για τις οποίες δεν απαιτούνταν η έγκριση της αρμόδιας επιτροπής.
    Ενώ παραμένει σε ισχύ η παραπάνω διάταξη αναστολής διορισμών και προσλήψεων (η τελευταία παράταση δόθηκε με την Π.Υ.Σ. 25/2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018) η Κυβέρνηση με συνεχείς νομοθετικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις της πρόσθεσε σειρά εξαιρέσεων, με τις οποίες επιτρέπονται διορισμοί και προσλήψεις προσωπικού χωρίς έγκριση από την αρμόδια υπουργική επιτροπή.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η Υπουργός:
1)    Από τον Φεβρουάριο 2015 μέχρι σήμερα, σε ποιές περιπτώσεις έχει ψηφισθεί εξαίρεση από την αναστολή διορισμών και την έκδοση εγκριτικής πράξης της υπουργικής επιτροπής του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006;
2)    Ποιές προκηρύξεις έχουν εκδοθεί για διορισμούς και προσλήψεις προσωπικού με βάση τις εξαιρέσεις της Π.Υ.Σ. 33/2006 που ψηφίσθηκαν από το Φεβρουάριο 2015 μέχρι σήμερα και πόσες θέσεις αφορούν;
3)    Παρακαλώ όπως κατατεθούν οι αναφερόμενες στο ερώτημα 2 σχετικές προκηρύξεις.
Ο  Ερωτών Βουλευτής
 
Γεώργιος Γεωργαντάς

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.