Με την υπ. Αριθ. Πρωτ. 2279/ 20/04/2017 (ΑΔΑ: ΩΖΘΡ7ΛΗ-3ΔΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας "Επένδυση στην Εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Στερεά Ελλάδα" το έργο «Προσθήκη Πτέρυγας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας». Ένα έργο προϋπολογισμού 1.461.522,40 €, η δαπάνη του οποίου θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο Δήμος Δελφών, αφού υπέβαλε το αρχικό αίτημα και αντιλήφθηκε την καλή προαίρεση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ωρίμασε με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς το έργο, αφού ολοκλήρωσε και αδειοδότησε μέσα σε 8 μήνες τις απαραίτητες μελέτες, οι οποίες εκπονήθηκαν με ιδιαίτερα χαμηλά κόστος. Από την πλευρά της η περιφερειακή αρχή και προσωπικά ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης κατανόησε πλήρως και υιοθέτησε την ανάγκη χρηματοδότησης μιας ζωτικής εκπαιδευτικής υποδομής του Δήμου μας, αλλά και γενικότερα της Φωκίδας.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο φάκελος του έργου κρίθηκε δεύτερος στην καταλληλότητα (κατ’ ουσίαν ισόβαθμος με τον πρώτο) από τα έργα που υποβλήθηκαν προς τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας.

Η νέα πτέρυγα θα καλύψει σε μεγάλο βαθμό και τις ανάγκες του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας, δίνοντας οριστική λύση σε ένα καίριο και χρόνιο πρόβλημα της περιοχής, ενώ παράλληλα θα αναβαθμιστεί συνολικότερα ο χώρος του ιστορικού 1ου Μαρκίδειου Δημοτικού Σχολείου. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται μια καθολική απαίτηση από δεκαπενταετίας της τοπικής κοινωνίας και συνολικότερα του νομού Φωκίδας, την οποία η παρούσα δημοτική αρχή είχε ψηλά στις προτεραιότητές της από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων της.

Για τη θετική αυτή εξέλιξη θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την Διαχειριστική της Αρχή για την ένταξη του έργου, καθώς και για την άριστη ακόμη μια φορά συνεργασία μας, την εταιρεία ΕΛΜΙΝ για τη δωρεά της γεωτεχνικής μελέτης, οφείλουμε όμως να εξάρουμε και την ιδιαίτερα αποτελεσματική δουλειά της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δελφών και των μελετητών του έργου, ως παράγοντες που εν τέλει οδήγησαν στο θετικό αποτέλεσμα.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.