Σε... εφιάλτη έχει εξελιχθεί η εφορία για όλους τους φορολογουμένους. Πολλοί μάλιστα αποφεύγουν να υποβάλουν φορολογική δήλωση ή το κάνουν τελευταία στιγμή, πιστεύοντας ότι θα γλυτώσουν τον φόρο για τα εισοδήματά τους.
Κατά συνέπεια πρέπει να δούμε ποιες ενέργειες οφείλουμε να κάνουμε ώστε να πληρώσουμε τον λιγότερο φόρο χτίζοντας σωστά το αφορολόγητο μας.
Μεγάλη προσοχή στις κλίμακες που αναφέρω παρακάτω ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για το πορτοφόλι μας. Εάν το ετήσιο εισόδημα το οποίο εισπράττουμε είναι έως 10.000 ευρώ και προέρχεται από μισθούς ή συντάξεις ή από κατά κύριο επάγγελμα δραστηριότητα αγρότη, το 10% αυτού του εισοδήματος θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι δαπάνες για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών που έχουν ξοφληθεί μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή άλλων μέσων ηλεκτρονικών συναλλαγών ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε την έκπτωση του φόρου που δικαιούμαστε.
Σε περίπτωση που το ετήσιο εισόδημά μας ανέρχεται στο ποσό των 10.001 ευρώ έως 30.000 ευρώ, και προέρχεται από μισθούς ή συντάξεις ή από δραστηριότητα κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καλύψουμε ποσοστό της τάξεως του 10% για τις πρώτες 10.000 ευρώ εισοδήματος και ποσοστό της τάξεως του 15% για ποσό εισοδήματος από 10.001 ευρώ έως 30.000 ευρώ, με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών, εξοφληθείσες όλες μόνο μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή άλλου είδους ηλεκτρονικών συναλλαγών, προκειμένου να δικαιούμαστε την έκπτωση του φόρου.
Και εάν το ετήσιο εισόδημα είναι άνω των 30.000 ευρώ προερχόμενο επίσης από μισθούς ή συντάξεις, ή οι φορολογούμενοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, σε αυτή την περίπτωση για να κατοχυρωθεί η έκπτωση του φόρου που μπορούμε να έχουμε θα πρέπει να υπάρχουν δαπάνες της τάξεως του 10% για τις πρώτες 10.000 ευρώ του εισοδήματος, της τάξεως του 15% για το τμήμα του εισοδήματος από 10.001 έως 30.000 ευρώ και της τάξεως του 20% για το εισόδημα που υπερβαίνει τις 30.001 ευρώ και έως του ύψους των 30.000 ευρώ δαπανών το πολύ. Έτσι θα μπορέσουμε να λάβουμε την έκπτωση φόρου που διεκδικούμε βάση νόμου.
Μιλάμε φυσικά και εδώ για δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω μόνο ηλεκτρονικών συναλλαγών, χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.
Να επισημάνω ότι η κλίμακα είναι προοδευτική όπως καταλάβατε από όσα είπα μέχρι τώρα. Κατά συνέπεια, αν κάποιος για παράδειγμα έχει ετήσιο εισόδημα από μισθωτή εργασία 30.000 ευρώ, θα χρειαστεί αποδείξεις ύψους για τις πρώτες 10.000 ευρώ εισόδημα, 10.000 x 10%=1.000 , συν για τις επόμενες 20.000 ευρώ εισόδημα, 20.000 x 15%=3.000, άρα σύνολο 1.000+3.000= 4.000 ευρώ.
Στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό δαπανών για να καλύψουν το αφορολόγητό τους θα επιβαρυνθούν με φόρο 22% επί της διαφοράς. Δηλαδή, στο παράδειγμά μας, εάν κάποιος έχει ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ και συγκεντρώσει αποδείξεις 3.000 ευρώ θα πληρώσει φόρο 220 ευρώ. Διότι όπως είπαμε χρειάζεται αποδείξεις για να καλύψει το αφορολόγητό του 4.000 ευρώ κατά συνέπεια 4.000-1.000 = 3.000 και άρα 1.000 x 22% = 220 ευρώ ο φόρους που θα κληθεί να πληρώσει.
Η χρήση πλαστικού χρήματος για το χτίσιμο του αφορολόγητου δεν είναι υποχρεωτική για όλους τους φορολογούμενους, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Από την υποχρέωση λοιπόν χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και πληρωμών με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες εξαιρούνται όλοι οι φορολογούμενοι άνω των 70 ετών, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όλοι όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση και οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν σε αυτές τις εξαιρέσεις έχουν υποχρέωση απέναντι στη φορολογική διοίκηση να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας με βάση την κλίμακα για κάθε περίπτωση. Προσοχή απαλλάσσονται μόνο από την χρήση πλαστικού ή ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής και όχι από την συγκέντρωση αποδείξεων. Συνεπώς πρέπει να συγκεντρώσουν και να φυλάξουν τις αποδείξεις στη φυσική τους μορφή.
Οι φορολογούμενοι που απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων με οποιονδήποτε τρόπο είναι οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί που υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικό κατάστημα, καθώς και οι φυλακισμένοι.
Τέλος, επειδή οι σύζυγοι έχουν μεγάλη αγωνία για το εάν ο ένας μπορεί να βοηθήσει τον άλλον στο χτίσιμο του αφορολόγητου να αναφέρω ότι σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό κατά την εκκαθάριση θα μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος του συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών. Αν ο ένας εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης αντίστοιχα πραγματοποιεί δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών αλλά δεν δικαιούται την προβλεπόμενη από το νόμο μείωση φόρου, τότε το ποσό των δαπανών αυτού κατά την εκκαθάριση θα μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος του συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.
Παρακολουθείτε λοιπόν τι, πόσα, που και πώς ξοδεύετε και η κατοχύρωση του αφορολόγητου που ο νόμος σας δίνει το δικαίωμα θα επιτευχθεί. Κάνετε προσεκτικό έλεγχο εγκαίρως και το καλύτερο αποτέλεσμα είναι στο τσεπάκι σας…

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.