Ενημερωτική Συνάντηση για το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔΚΜ.

Την Συνάντηση συνδιοργάνωσαν, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), με σκοπό την ενημέρωση των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για το Πρόγραμμα URBACT IIΙ, το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας δικτύων και του εντοπισμού των καλών πρακτικών.

Οι εργασίες της Συνάντησης άρχισαν με σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου της ΠΕΔΚΜ κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, που εξήρε την σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης των Δήμων και της συμμετοχής τους σε
ευρωπαϊκά δίκτυα.  Ακολούθησε εισαγωγική τοποθέτηση της κας Γιούλης Γκόνου, Διευθύντριας Κατάρτισης & Απασχόλησης  της ΕΕΤΑΑ, που αναφέρθηκε και στην επικείμενη υλοποίηση, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, κοινής δράσης ΕΕΤΑΑ-ΠΕΔΚΜ για την επιμόρφωση των στελεχών των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας σε θέματα άμεσου ενδιαφέροντός τους.

Το κύριο μέρος της Συνάντησης αφιερώθηκε στην αναλυτική ενημέρωση των συμμετεχόντων από την κα Ματθίλδη Κωνσταντοπούλου, Εκπρόσωπο του Προγράμματος URBACT IIΙ, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού – Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ.  Η κα Μ. Κωνσταντοπούλου παρουσίασε τον απολογισμό του URBACT I  και II κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και, ενόψει της έκδοσης νέων προκηρύξεων, ανέλυσε, με λεπτομέρειες, τα χαρακτηριστικά του URBACT III, το οποίο αποσκοπεί στην βελτίωση της ικανότητας των πόλεων για τη διαχείριση, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή βιώσιμων αστικών πολιτικών, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων για τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων.  Για την επίτευξη των στόχων αυτών το URBACT III θα αναπτύξει τρεις τύπους παρεμβάσεων:  α. τις διακρατικές ανταλλαγές, β.  την ανάπτυξη ικανοτήτων,  γ. την κεφαλαιοποίηση και τη διάδοση.

Επίσης, η Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ενημέρωσε τους συμμετέχοντες και για το Πρόγραμμα EPSON, το οποίο στοχεύει στην προώθηση και την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής χωροταξικής διάστασης με την εκπόνηση μελετών και τη δημοσίευση χαρτών για ζητήματα χωρικής συνοχής που αφορούν στον ευρωπαϊκό χώρο ως σύνολο.

Στην Συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι (αιρετοί και υπηρεσιακά στελέχη) Δήμων απ’ όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.