Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. κ. Στέργιο Πιτσιόρλα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Λεούση και το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. σχετικά με το φλέγον θέμα των στρατοπέδων «Μεγάλου Αλεξάνδρου» (το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης) και «Παπακυριαζή» (της Δημοτικής Κοινότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου) καθώς εκκρεμεί η ανάκληση της υπ’αριθμ. 234/24.04.2013 απόφασης της Διϋπουργικής Επιτροπής Ανδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. 

 
Προς: 1) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
κ. Στέργιο Πιτσιόρλα
2) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
κ. Αντώνιο Λεούση
3) το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.
Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου
105 62 Αθήναι


Θέμα :
«Άμεση ανάκληση της υπ’ αριθμ. 234/24.04.2013 παράνομης απόφασης της Διϋπουργικής Επι-τροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 1020/25.04.2013, τ. Β΄) ως προς το Ανταλλάξιμο Κτήμα (Α.Κ.) 5749, η οποία μεταβιβάζει τους χώρους των στρατοπέδων «Μεγάλου Αλεξάνδρου» που βρίσκεται εν μέρει στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελο-κήπων – Μενεμένης και «Παπακυριαζή» της Δημοτικής Κοινότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη».


Σχετικά: α) Το 9949 / 14-07-2015 έγγραφο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης Θεσσαλονίκης.
β) Το 1843 / 11-02-2015 έγγραφο του ιδίου Δήμου.

Αξιότιμοι κύριοι,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το φλέγον θέμα των στρατοπέδων «Μεγάλου Αλεξάνδρου»
στο Δήμο μας και «Παπακυριαζή» της Δημοτικής Κοινότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη,

και συγκεκριμένα:

 1. Με την υπ’ αριθμ. 234/24.04.2013 Απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, που δημοσιεύθηκε στο ανωτέρω σχετ. ΦΕΚ, μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α. Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή μεταξύ άλλων και το ακίνητο με τα στοιχεία : Α / Α: 72, ΑΒΚ: ΑΚ 5.749, Νομός Θεσσαλονίκης, Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, Εμβαδό Γεωτεμαχίου: 451.735,50 τ.μ., Είδος Ακινήτου: ΓΗ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ (Βλέπετε σελίδες 17.385 αριθμ.17 και 17.387 με α/α αριθμ. 72 σχετικού ΦΕΚ).
Το ακίνητο είναι ΑΚ, δηλαδή Ανταλλάξιμο Κτήμα, από το οποίο το ένα τμήμα ανήκει στο Δήμο μας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο συγκεκριμένο τμήμα έχουν προκύψει σοβαρές αλλαγές πολεοδομικά, ρυμοτομικά αλλά κι ιδιοκτησιακά. Σήμερα πλέον έχει παύσει να είναι ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου.

 1. Το ιστορικό

2.1 Το 1986 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 492 Δ΄ /06.03.1986 η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Στρατοπέδου για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Γυμνασίου - Λυκείου και Γυμναστηρίου - Κολυμβητηρίου με καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, για ανέγερση κτιρίων μόνον για το σκοπό αυτό. Έτσι, σε ένα χώρο περίπου 27,3 στρεμμάτων δημιουργήθηκαν και λειτουργούν από δεκαετίες τα 1ο, 2ο, 5ο Γυμνάσια Αμπελοκήπων και 2ο Λύκειο αλλά και το Τ.Ε.Ε. Αμπελοκήπων. Δίπλα, όπως φαίνεται και στο Τοπογραφικό Σχέδιο που συνοδεύει το παρόν, δημιουργήθηκε και λειτουργεί το Βοηθητικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου με την ονομασία «Απόστολος Αστρεινίδης» και το κλειστό Γυμναστήριο Ε.Α.Κ. «Μεγ. Αλέξανδρος» αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Μέσα στην έκταση των 27,3 στρεμμάτων δημιουργήθηκαν και οι απαραίτητες οδοί εξυπηρέτησης των χώρων αυτών.
Όλα αυτά φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο με κόκκινο χρώμα και στην εσώκλειστη επίκαιρη φωτογραφία φαίνονται όλοι οι παραπάνω χώροι.

Στην παραπάνω έκταση το οικόπεδο, στο οποίο λειτουργούν τα σχολεία (1ο, 2ο, 5ο Γυμνάσια, 2ο Λύκειο και ΤΕΕ Αμπελοκήπων) με έκταση 5.697τ.μ., είναι ιδιοκτησία του Δήμου. Ανήκει στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης κατά πλήρη κυριότητα.
( Ήδη είναι δηλωμένα στο Κτηματολόγιο και στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης ).

Δίπλα στις κατασκευές αυτές υπάρχουν τα:
 • δημοτικό στάδιο ποδοσφαίρου και αγώνων στίβου με κερκίδες
 • γνωστό δημοτικό στάδιο «Κωνσταντίνος Καραμανλής» των Αμπελοκήπων με το κλειστό γυμναστήριο «Αναστασία Κελεσίδου» για προπονήσεις για αγώνες στίβου
 • δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου «Κωνσταντίνος Μιγκοτζίδης».

2.2 Τα έτη 1989 και 1992 δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 410 Δ΄/16.06.1989 και 1153 Δ΄/11.11.1992 το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Αμπελοκήπων. Το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει την ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής του στρατοπέδου «Μ. Αλέξανδρος» (ΑΚ 5749), ως ζώνης ειδικών χρήσεων με υπερτοπικό κέντρο επιπέδου πόλης διοικητικής και κοινωνικής υποδομής και κοινωφελών εγκαταστάσεων και τμήματος για χρήση κοινωφελούς κατοικίας, όπου δημιουργούνται:
 • σχολικά συγκροτήματα στο στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος. Ενδεικτική επιφάνεια περί τα 20 στρέμματα πλησίον της οδού Βενιζέλου.
 • χώροι αθλητισμού (μικρά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ) στους χώρους πρασίνου και εκπαίδευσης.
 • πολιτιστικές χρήσεις

Η δημιουργία των χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λ.π. με ακριβείς χωροθετήσεις γίνεται στο επίπεδο της Πολεοδομικής μελέτης. Στο σχέδιο Χρήσης Γης με αρίθμηση Π-1.3.2 που δημοσιεύεται και στο ΦΕΚ 1153 Δ΄ /11.11.1992 φαίνονται όλες οι παραπάνω προτάσεις χρήσης γης από τις οποίες οι περισσότερες σήμερα έχουν εφαρμοσθεί και λειτουργούν.

2.3 Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 4242/16.07.2003 Πράξη Χαρακτηρισμού, χαρακτήρισε δύο εκτάσεις εντός του ΑΚ 5749 συνολικής επιφάνειας εμβαδού 3.675 τ.μ. ως Δάση καλυπτόμενα από Χαλέπιο Πεύκη σε ποσοστό 100 %.

2.4 Στο ΦΕΚ 1249 Δ΄/21.11.2005 δημοσιεύθηκε η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Αμπελοκήπων.

Οι παραπάνω χρήσεις γης για το στρατόπεδο «Μ. Αλέξανδρος» παραμένουν αμετάβλητες.


3. Η έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 80 ΑΑΠ΄/28.02.2008 σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται ο χώρος για την ανέγερση εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου, ανοικτών γηπέδων Μπάσκετ - Βόλεϋ - Χάντμπωλ – Τένις – Πλατείας και τη μετατροπή ενός τμήματος του χώρου του Δημοτικού Σταδίου «Κωνσταντίνος Καραμανλής» σε χώρο πρασίνου. Εκτός από το κλειστό κολυμβητήριο όλοι οι άλλοι χώροι δημιουργήθηκαν και λειτουργούν. Για το κλειστό κολυμβητήριο υπάρχει ήδη μελέτη κατασκευής του που έπεται μελλοντικά.
Το ΑΚ 5749 είναι ιδιοκτησία της πρώην Κ.Ε.Δ. (Κτηματική Εταιρία Δημοσίου) και προκειμένου να εφαρμοσθεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για τον πρώην Δήμο Αμπελοκήπων (Καλλικρατικός Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης) ζητήθηκε από την ΚΕΔ η παραχώρηση τμήματος του ΑΚ 5749.

Επειδή για το τμήμα του ΑΚ 5749, που βρίσκεται στα όρια του τότε Δήμου Αμπελοκήπων και το οποίο χρησιμοποιούσε ο Ελληνικός Στρατός (Στρατόπεδο «Μ. Αλέξανδρος»), έγιναν μεγάλες προσπάθειες για την απομάκρυνση – μετεγκατάσταση των στρατιωτικών μονάδων του από όλες τις διοικήσεις του πρώην Δήμου Αμπελοκήπων εδώ και δεκαετίες, η σημερινή Διοίκηση του Δήμου σε συνεργασία με τον Ελληνικό Στρατό συνέβαλε στην απομάκρυνση ορισμένων στρατιωτικών μονάδων από το χώρο του στρατοπέδου «Μεγ. Αλέξανδρος» κι έτσι η ΚΕΔ σύμφωνα με το νόμο, ενέκρινε και προχώρησε στην παραχώρηση της χρήσης ενός τμήματος του ΑΚ 5749 δημοσίου ανταλλάξιμου ακινήτου, αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης στο Δήμο Αμπελοκήπων τμήματος εμβαδού 161.529,93 τ.μ.

Αυτό έγινε στα πλαίσια της εφαρμογής συγκεκριμένης πολιτικής γης για τα στρατόπεδα από την τότε (2008) Κυβέρνηση, σύμφωνα με την εξαγγελία του τότε Πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή (τα στρατόπεδα που βρίσκονται εντός των κατοικημένων περιοχών πρέπει να αποδοθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για δημιουργία χρήσεων κοινής ωφέλειας και κοινωνικών υποδομών).

Σύμφωνα με το Παραχωρητήριο (Φ. 31.3207/22.08.2008) το οποίο ο Δήμος αποδέχθηκε με την 450/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων, προχώρησε σε «Πολεοδομική μελέτη επέκτασης – σχέδιο γενικής διάταξης και χωρικής ανάπτυξης στρατοπέδου Μ. Αλέξανδρος» η οποία βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο. Στο τοπογραφικό σχέδιο που συνοδεύει το παρόν φαίνεται με κίτρινο χρώμα η έκταση 161.529,93 τ.μ που παραχωρήθηκε κατά χρήση στο Δήμο για τα επόμενα 49 χρόνια, όπως:
 • Ο χώρος εμβαδού 6.105,53 τ.μ. λειτουργεί ως χώρος Πάρκινγκ.
 • Μέσα στο χώρο, περίπου 3 στρεμμάτων, του στρατοπέδου υπάρχει και λειτουργεί ο Ιερός Ναός Αναστάσεως του Κυρίου.
 • Λειτουργεί ανθοκομική έκθεση με εκθέματα του Δήμου αλλά και, ιδιωτών.
 • Τα υπάρχοντα κτίρια είναι δύο πρώην θάλαμοι οπλιτών και το μικρό κτίριο που χρησιμοποιούνταν για διοικητήριο. Αυτά χρήζουν επισκευής και θα χρησιμοποιηθούν από το Δήμο για τη στέγαση του συνεργείου υδραυλικών, τους αποθηκευτικούς χώρους και το Αρχείο της Πολεοδομίας που δημιουργείται βάσει του Καλλικρατικού Νόμου στο νεοσύστατο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης.
Όλος ο χώρος είναι περιφραγμένος όπου ο Δήμος τοποθέτησε τους φύλακες σε μόνιμη βάση με ώρες λειτουργίας του χώρου ως πάρκο.


Ένα τμήμα του στρατοπέδου εξακολουθεί να υπάρχει και χρησιμοποιείται από στρατιωτικές μονάδες. Η επιφάνεια αυτού του χώρου είναι εμβαδού 62.462,64 τ.μ.. Κι ο χώρος αυτός υπάγεται μέσα στη ρύθμιση του Γ.Π.Σ. και σημειώνεται στο σχέδιο με πράσινο χρώμα.

Σημειώνεται ότι και στο τμήμα του ΑΚ 5749, εκτάσεως περίπου 160 στρεμμάτων που χωρίζεται με τη Λεωφόρο Δενδροποτάμου από το υπόλοιπο κι ανήκει διοικητικά στον πρώην Δήμο Ευόσμου (νυν Καλλικρατικός Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου) υπάρχει ενεργό στρατόπεδο, το στρατόπεδο «Παπακυριαζή».

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνεται κι αποδεικνύεται ότι:
Για το ΑΚ 5749 υπάρχουν ήδη καθορισμένες χρήσεις γης και μάλιστα στο μεγαλύτερο τμήμα του είναι ήδη δομημένο με σχολεία, ανοικτά και κλειστά γήπεδα με κερκίδες και γυμναστήρια, έναν ιερό ναό και δασικές εκτάσεις, όπως το αποδέχεται με σχετικό έγγραφο το ΤΑΙΠΕΔ.

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Αμπελοκήπων ήδη έχει σε τμήμα του εφαρμοσθεί και το υπόλοιπο βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται η πλήρης εφαρμογή του.

Ήδη έχει τεθεί σε ισχύ το ΕΣΠΑ 2014-2020. Είναι μοναδική ευκαιρία για το Δήμο μας αλλά και για όλη την Ελλάδα, να εκμεταλλευθούμε την οικονομική δυνατότητα που μας παρέχει το εν λόγω Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, προκειμένου να μπορέσουμε να προβούμε και στην κατασκευή των υπολοίπων έργων για την ολοκληρωμένη υλοποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, όσων αφορούν στο πρώην στρατόπεδο.
Από το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης έχει ήδη ανατεθεί σε ιδιωτικό Τεχνικό Γραφείο η Πολεοδομική Μελέτη, αντίγραφο σχεδίου της οποίας σας αποστέλλουμε, και η οποία, μετά τις πρώτες απαιτούμενες εγκρίσεις, βρίσκεται στην έγκριση της τελικής της φάσης Β2, που μετά την έγκριση αυτής τίθεται σε εφαρμογή, πράγμα το οποίο θα σημαίνει την ανάγκη σοβαρών οικονομικών κονδυλίων.
Όμως όσο διαρκεί ο χαρακτηρισμός του στρατοπέδου στο ΦΕΚ 1020 Β΄/ 25.04.2013 σαν χώρος Αποκρατικοποίησης για εμπορική διάθεση, είναι προφανές ό,τι δεν είναι δυνατόν να εγκριθεί οποιοδήποτε κονδύλι από το ΕΣΠΑ 2014-2020.


4. Με δεδομένες τις δραματικές ελλείψεις ελεύθερων χώρων, η απόδοση των στρατοπέδων στις τοπικές κοινωνίες αποτελεί την τελευταία ελπίδα κι ανάσα ζωής για περιβαλλοντική βελτίωση κι αναβάθμιση, πολιτιστική ανάπτυξη κι οικονομική ανάκαμψη.


Εκτιμούμε ότι το αίτημά μας είναι σωστό, δίκαιο, λογικό και καθ΄ όλα νόμιμο και ότι θα τύχει της πρέπουσας προσοχής σας και αποδοχής του από τη νέα Διοίκηση του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ Α.Ε.

Θέτουμε υπόψη σας και τα εξής σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα:

Α) Η έκταση 10 στρεμμάτων παραχωρήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ στο Δήμο Ναυπλιέων.
Η συμφωνία έγινε το Σεπτέμβριο του 2014 μεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος, Γιάννη Μανιάτη, του εκπροσώπου του ΤΑΙΠΕΔ και του Δημάρχου Ναυπλιέων, Δημήτρη Κωστούρου. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Δημάρχου η συμφωνία έγινε για να προχωρήσει ο Δήμος στην κατασκευή σχολείων, συνεδριακών αιθουσών και πολυχώρων πολιτισμού που θα καλύψουν τις ανάγκες του (στην περίπτωσή μας ήδη υπάρχουν οι κατασκευές - σχολεία κ.λ.π. - και λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια).

Β) Ήδη, την 07.06.2013 οι Δήμαρχοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης έχουν υποβάλει αίτημα στον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Αντώνιο Σαμαρά, Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ χωρίς να έχουν πάρει απάντηση.

Γ) Στις 04.11.2013 κατατέθηκε ερώτημα προς επτά αρμόδιους υπουργούς από έξι βουλευτές τότε του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα και περιεχόμενο το θέμα του παρόντος και την ανάκληση της περί ού ο λόγος παράνομης απόφασης.
Δ) Στις 11-02-2015 και στις 14-07-2015 με έγγραφά του ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Θεσσαλονίκης υποβάλει το αίτημά και στον σημερινό Πρωθυπουργό της χώρας αλλά και στους υπουργούς, αναπληρώτρια Οικονομικών, και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ζητάμε την ανάκληση, της στο θέμα αναφερομένης ανωτέρω απόφασης (234/24.04.2013) ως προς το Α.Κ. 5749, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα. Διαφορετικά θα υπάρξει κοινωνική αναστάτωση στην περιοχή μας με μεγάλες κινητοποιήσεις των κατοίκων.Ευελπιστώντας στην άμεση λύση του προβλήματος

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Λάζαρος Κυρίζογλου


Συνημμένα :

01. Τοπογραφικό
02. ΦΕΚ 1020 Β΄ / 25-04-2013 σελίδες 17375 και 17387.
03. ΦΕΚ 492 Δ΄ / 06-06-1986 σελίδες 4945 έως 4950.
04. ΦΕΚ 410 Δ΄ / 16-06-1989 σελίδες 4593 έως 4596.
05. ΦΕΚ 1153 Δ΄ / 11-11-1992 σελίδες 11907 έως 11910 και 11916-11917.
06. ΦΕΚ 1249 Δ΄ / 21-11-2005 σελίδες 11767 έως 11768 και 11780-11781.
07. ΦΕΚ 80 ΑΑΠ΄ / 28-02-2008 σελίδες 805 έως 812.
08. Πράξη Χαρακτηρισμού 2 Δασών στο Στρατόπεδο, 4242 / 16-07-2003, Δασαρχείο Θεσσαλονίκης.
09. Παραχωρητήριο από ΚΕΔ (Φ.313207/220.8.2008).
10. Η υπ’ αριθμ. 450/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπ/πων.
11. Αποδεικτικά Κτηματολογίου – Υποθηκοφυλακείου.
12. Ανακοίνωση του Δήμου Ναυπλιέων στο διαδίκτυο.
13. Η από 07-06-2013 κοινή επιστολή Δημάρχων του Πολεοδ.Συγκροτημ.Θεσσαλονίκης.
14. Έγγραφο - Ερώτηση προς τους επτά υπουργούς από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ :
κ.κ. 1) Χαραλαμπίδου Δέσποινα, 2) Βαλαβάνη Νάντια 3) Αμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία 4) Γαϊτάνη
Ιωάννα, 5) Κουράκη Αναστάσιο και 6) Αμανατίδη Ιωάννη.
15. Το υπ΄ αριθμ. Πρωτοκ. 7358 / 13-05-2013 έγγραφο του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
16. Το υπ΄ αριθμ. Πρωτοκ. 1843 / 11-02-2015 έγγραφο του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
17. Το υπ΄ αριθμ. Πρωτοκ. 9949 / 14-07-2015 έγγραφο του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.