Τα βασικά σημεία του παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών Π. Κουρουμπλής


Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) προωθεί η κυβέρνηση με στόχο την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδίου για τις αλλαγές στους ΟΤΑ παρουσίασε την Παρασκευή ο υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής στο 1ο Φόρουμ Αυτοδιοίκησης και Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης».

Τα οκτώ βασικά σημεία του σχεδίου που ήδη επεξεργάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών με τριετή ορίζοντα είναι τα εξής :

1. Ευέλικτη και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, με σαφείς όρους, που θα προσδιορίζουν τις αρμοδιότητες, προκειμένου να αποφευχθούν συγχύσεις και αλληλοεπικαλύψεις με στόχο την πραγματική απελευθέρωση δυνάμεων αποκέντρωσης.

2. Διατομεακός - διυπουργικός συντονισμός. Συμμετοχή αναπτυξιακών υπουργείων στον σχεδιασμό αποκέντρωσης, κάτι που μέχρι σήμερα δεν γινόταν.

3. Σταδιακή αποκατάσταση των ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι). Με κύριο σκοπό την ουσιαστική συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη μέσω της διαχείρισης κονδυλίων απ' αυτήν.

4. Ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την επικράτεια. Σήμερα, π.χ., υπάρχουν 80 δήμοι που είναι ζήτημα αν διαθέτουν πέντε στελέχη στο δυναμικό τους. Πρόκειται για τους λεγόμενους αδύναμους δήμους με τεράστια ελλείμματα σε προσωπικό και δομές. Κάτι που μόνο την ισότητα και την ισοπολιτεία δεν προάγει. Είναι ανάγκη να τους δοθεί η δυνατότητα να δημιουργήσουν και αυτοί κοινωνικές δομές και να ενθαρρυνθούν οι δήμοι που ήδη διαθέτουν να τις αναβαθμίσουν και να τις επεκτείνουν. «Κινούμαστε ήδη προς την κατεύθυνση να δώσουμε σε όλους τη δυνατότητα πρόσβασης στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και σε αυτά των δημοσίων επενδύσεων» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κουρουμπλής.

5. Αρτιότερη οργάνωση των δήμων και ενθάρρυνσή τους να ιεραρχήσουν οι ίδιοι τις προτεραιότητές τους, να εκπονήσουν ή να βελτιώσουν τον σχεδιασμό τους ώστε να πετύχουν την καλύτερη δυνατή λειτουργία τους.

6. Επιμόρφωση του πολιτικού και διοικητικού προσωπικού.

7. Κρατικός και εσωτερικός έλεγχος. Λογοδοσία. «Με αυτόν τον τρόπο θα προαχθεί η αίσθηση του καθήκοντος της λογοδοσίας και κατ' επέκταση του κοινωνικού ελέγχου που θα δίνει τη δυνατότητα πιο αμεσοδημοκρατικής λειτουργίας και δυνατότητας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά» είπε ο υπουργός.

8. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.