"Παράθυρο" μη απώλειας της ρύθμισης των 100 δόσεων εφόσον καταβάλλουν κανονικά τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές δίνει στους οφειλέτες των Ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ,ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) εγκύκλιος που εξέδωσε χθες ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος.Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο διευκρινίζεται πως με βάση το νόμο 4321/2015 αλλά και την τροποποίηση του στο νόμο 4324/2015 προβλέφθηκε ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων, η καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Έτσι η σχετική ρύθμιση δεν χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής άλλων εισφορών, πλην των τρεχουσών, οι οποίες προέκυψαν μετά την υπαγωγή σε αυτή (πχ πρόστιμα).

Έτσι, σύμφωνα με την εγκύκλιο, εφόσον προκύψουν ασφαλιστικές οφειλές που δεν σχετίζονται με τρέχουσες εισφορές, οι τελευταίες μπορούν να υπαχθούν αυτοτελώς στις σχετικές πάγιες ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων οφειλών, ενώ δεν θίγονται οι λοιπές ρυθμισμένες οφειλές.

Έτσι, όσοι οφειλέτες έχασαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων για τους παραπάνω λόγους, δεν θεωρούνται "έκπτωτοι" και μπορούν να συνεχίσουν να καταβάλλουν τις δόσεις της εν λόγω δόσης.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.