Πρόσκληση σύγκλησης στην 13η/11.04.2016 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).

Πρόθεση του Δήμου Δελφών, αλλά και βασική υποχρέωσή του, είναι να προωθήσει την αδιαμεσολάβητη επαφή μεταξύ των πολιτών και των αιρετών εκπροσώπων του. Η απευθείας επαφή του δημότη με τον Δήμαρχο και τους κατά τόπους Αντιδημάρχους αποτελεί για εμάς βασικό κύτταρο στην επικοινωνία με τους συνδημότες μας, στοιχειώδη δημοκρατική υποχρέωση, αλλά κι αναγκαία μέριμνα για τη βιωματική προσέγγιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τόπος μας κι οι άνθρωποί του, η ιεράρχηση των ζητημάτων που πρέπει να επιλυθούν κι οι προτεραιότητες τους για έναν αξιοβίωτο Δήμο. Παράλληλα, θα αποτελέσει και για τη δημοτική αρχή μια ευκαιρία να αναλυθούν και να αποσαφηνιστούν οι επιλογές και τα προτάγματά της, καθώς και να περιγραφεί η στόχευση και το πλαίσιο δράσης που αναλαμβάνει και θα αναλαμβάνει στην πορεία του χρόνου.

Στα πλαίσια επομένως της άμεσης επικοινωνίας μας με τον δημότη καθιερώνουμε την "Ώρα του Δημότη". Πρόκειται για ένα θεσμό απευθείας επαφής του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων Δελφών με τους πολίτες του τόπου μας, ο οποίος διέπεται από το σκεπτικό που αποσαφηνίσαμε πιο πάνω.

Η "Ώρα του Δημότη" θα διενεργείται τόσο στην έδρα του Δήμου, την Άμφισσα, όσο και στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων με πρόγραμμα που θα προαναγγέλλεται κάθε φορά. Η συμμετοχή των δημοτών είναι ελεύθερη, αλλά κι απολύτως ευκταία. Οι πολίτες θα μπορούν να θέτουν οποιοδήποτε ερώτημα ή ζήτημα που σχετίζεται με τη δημοτική αρχή. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να στέλνουν γραπτά ερωτήματα στη γραμματεία του Δημάρχου (email: dimarxos@delphi.gov.gr και fax: 2265350021), εν όψει της κάθε φορά επικείμενης συζήτησης.

Η έναρξη του νέου θεσμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20/04/2016 στις 19:00μμ, στην ισόγεια αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών στην Άμφισσα (Πλατεία Κεχαγιά).

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.