Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7828/04.04.2016 έγγραφό μας, που απευθύναμε προς το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), ρωτήσαμε αν το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) βρίσκεται μεταξύ των διαπιστευμένων εργαστηρίων στο πεδίο της ανάλυσης υδάτων.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2079/14.04.2016 έγγραφό του, το Ε.ΣΥ.Δ. μας απαντά ότι το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. δεν τυγχάνει διαπιστευμένο στο πεδίο της ανάλυσης υδάτων, καθώς και ότι το ίδιο (Ε.ΣΥ.Δ.) είναι το μόνο αρμόδιο όργανο στην Ελλάδα για τις αντίστοιχες διαπιστεύσεις (είναι ο Εθνικός μας Οργανισμός Διαπίστευσης), σύμφωνα με το Ν.3066/2002 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EK) αριθ. 765/2008.

Κατόπιν τούτου, προκύπτει σοβαρότατο θέμα σχετικά με τις αλλεπάλληλες καταγγελίες εδώ και αρκετούς μήνες από την πλευρά του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., που αμφισβητούν την ποιότητα των πόσιμων υδάτων, καθώς και των κολυμβητικών υδάτων του Δήμου μας.

Προκύπτει με λίγα λόγια ότι ένας ιδιωτικός φορέας, που δεν έχει την εκ του νόμου απαιτούμενη διαπίστευση (γιατί προφανώς δεν έχει τις προβλεπόμενες απαραίτητες προδιαγραφές, που είναι υψηλές και αυστηρές), έχει προβεί σε μια σειρά συκοφαντικών ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων, που φρόντισε μάλιστα να λάβουν ευρεία δημοσιότητα σε Μ.Μ.Ε. πανελλήνιας και τοπικής εμβέλειας.
Την ίδια ώρα το πιστοποιημένο εργαστήριο (εγγεγραμμένο ασφαλώς στο Ε.ΣΥ.Δ.) με το οποίο συνεργάζεται ο Δήμος μας (και το οποίο καλύπτει με πλήρη αξιοπιστία συνολικά περίπου 100 Δήμους και Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας) διαβεβαιώνει για την καταλληλότητα και την ποιότητα των υδάτων μας, κατά τις τακτικές μετρήσεις που διενεργεί.

Ακόμη περισσότερο, και σε πείσμα των κακόπιστων που επιχείρησαν να πανικοβάλουν τον κόσμο και να συκοφαντήσουν τον τόπο μας, το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας (δηλαδή ο επίσημος κρατικός φορέας, υπαγόμενος στο ΚΕΕΛΠΝΟ, που είναι επιφορτισμένος για τις μετρήσεις αυτές) διενήργησε στις 08.03.2016 αναλύσεις υδάτων, που του παρήγγειλε το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Φωκίδας. Τα αποτελέσματά τους, που ανακοινώθηκαν από την Π.Ε. Φωκίδας, για όλες τις Κοινότητες που αναφέρει το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στις ανακοινώσεις του, ήταν εξαιρετικά καλά και αποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα το αβάσιμο και ψευδές των καταγγελλομένων.

Δύο παράμετροι ακόμη της υπόθεσης αυτής είναι πολύ σημαντικές και οφείλουμε να τις επισημάνουμε: α) Η κατηγορηματική δήλωση του Υπουργού Πολιτισμού, κ. Αριστείδη Μπαλτά, ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ότι δεν υπάρχουν λύματα στους Δελφούς, παρά τον τεράστιο περί του αντιθέτου «ντόρο» που είχε προκληθεί από τους ίδιους πάντα κύκλους και β) Την ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, κατά τη συνεδρίασή του στις 21.03.2016, κατάθεση μαρτυρίας γνωστής δημοσιογράφου της περιοχής μας, η οποία διαβεβαίωσε ότι ο εκπρόσωπος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στην ανοιχτή συγκέντρωση που οργάνωσε στην Ιτέα προ ολίγων εβδομάδων, ξεκάθαρα και ανενδοίαστα πρότεινε επαγγελματική συνεργασία με το Δήμο Δελφών (δηλαδή να αντικαταστήσουμε το πιστοποιημένο εργαστήριο που μας καλύπτει σήμερα με το ΠΑ.Κ.Ο.Ε.).

Είναι προφανές ότι γεννώνται πλέον πολύ σοβαρά ζητήματα αστικών και ποινικών ευθυνών γι’ αυτούς που, χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα και νόμιμη διαπίστευση, κατασυκοφάντησαν επί πολλούς μήνες τον τόπο μας (ο οποίος είναι και τουριστικός, ώστε τέτοιου είδους δημοσιεύσεις να επιφέρουν μεγάλες επιπτώσεις και να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα) και διέσπειραν σκόπιμα ανησυχία στους συμπολίτες μας.

Για το λόγο αυτό σήμερα το πρωί δόθηκε εντολή από το Δήμαρχο Δελφών, κ. Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο, στο νομικό παραστάτη του Δήμου Δελφών να διερευνήσει τις ποινικές και αστικές πτυχές της υπόθεσης και να προσφύγει τις αμέσως επόμενες ημέρες στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, για την πλήρη διαφύλαξη των συμφερόντων του Δήμου μας και του τόπου μας.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.