Βαρύς πέλεκυς στους ελεύθερους επαγγελματίες -200% επιβάρυνση από φόρους-εισφορές

To νέο φορολογικό και και το νέο ασφαλιστικό εξοντώνουν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που δηλώνουν υψηλά εισοδήματα, οι οποίοι από 1/1-2017 θα επιβαρυνθούν έως και 200% (ακόμη και 300% σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ).
Ετσι, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες θα κληθούν  να πληρώσουν σωρευτικά για ασφαλιστική εισφορά το 37,95% του εισοδήματός τους.Συγκεκριμένα θα καταβάλλουν το 20% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματός τους για κύρια σύνταξη, 6,95% για υγειονομική περίθαλψη και όπου προβλέπεται 7% για επικούρηση και 4% για εφάπαξ. 
Παραδείγματα
Επαγγελματίας με εισόδημα 30.000 ευρώ θα πληρώσει ετησίως 8.085 από 4.464 ευρώ που πληρώνει σήμερα. Αν μάλιστα υπολογιστούν αθροιστικά φόροι και εισφορές, η επιβάρυνση ανέρχεται στο 55% του καθαρού εισοδήματος, πχ. με καθαρό εισόδημα 70.000 ευρώ ,που πλήρωνε σήμερα 5.788 ευρώ ετησίως, θα πληρώσει με το νέο σύστημα 18.865 ευρώ (+225%). Ο ίδιος, μετά τους φόρους θα πάρει στο χέρι το 46,16% του εισοδήματός του.
Οι ωφελημένοι και οι προσωρινά ευνοημένοι
Από την άλλη πλευρά, ωφελημένοι θα βγουν όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ . πχ. έμπορος που πληρώνει σήμερα 5.788 ευρώ, με εισόδημα 12.000 ευρώ θα πληρώσει 3.234 ευρώ (- 44%).
Για τους επιστήμονες έχει οριστεί μια μεταβατική περίοδος από το 2017-2020.Η έκπτωση θα ανέρχεται σε 50% για εισοδήματα 7.033-13.000 και θα «πέφτει» έως το 5% για εισοδήματα 58.000 ευρώ. Μετά από αυτό το ύψος δεν προβλέπεται έκπτωση.
Ολα αυτά μέχρι το 2020. Μετά και οι επιστήμονες, όπως και οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες θα κληθούν να πληρώσουν εξοντωτικούς φόρους και εισφορές και θα παρακρατείται από το κράτος το 55% του εισοδήματός του. 
Οσον αφορά στους νέους επιστήμονες και αυτοί για την ίδια περίοδο 2017-2020 θα επωφεληθούν των εκπτώσεων (όσοι έχουν εισόδημα άνω των 4.992 ευρώ). Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης θα ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα πρώτα 2 έτη από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό 17% για τα επόμενα 3 και σε ποσοστό 20% για το διάστημα μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Το ποσό που υπολείπεται του 20% αποτελεί «ασφαλιστική οφειλή» και πρέπει να εξοφληθεί έως το έτος συνταξιοδότησης. Η εξόφληση θα γίνεται κατά 1/5 κατ έτος όταν το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα υπερβαίνει τα 18.000 ευρώ.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.