Δύο άμεσες ξένες επενδύσεις  600 εκ. ευρώ ξένες άμεσες επενδύσεις αξιολογήθηκαν από την Enterprise Greece και εντάχθηκαν από τη Διυπουργική Επιτροπή στη διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων.
Πρόκειται για δύο σύνθετα τουριστικά συγκροτήματα που σχεδιάζονται στην Κάρυστο της Εύβοιας και στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης. Οπως ανακοινώθηκε, τα τουριστικά συγκροτήματα θα περιλαμβάνουν ξενοδοχειακές υποδομές, μαρίνα, ειδικού τύπου τουριστικές υποδομές, και παραθεριστική κατοικία.  Τα δύο έργα προβλέπεται να δημιουργήσουν περίπου 600 άμεσες νέες θέσεις εργασίας καθώς και πολλαπλάσιες  έμμεσες.
Σύμφωνα με την  Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε) τα εν λόγω επενδυτικά σχέδια θα επιφέρουν θετικές επιπτώσεις στην εθνική αλλά και την τοπική οικονομία αναβαθμίζοντας το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν και εμπλουτίζοντάς το με νέες υπηρεσίες, εφαρμόζοντας διεθνούς κύρους βέλτιστες πρακτικές και οικολογικά πρότυπα κατασκευής και διαχείρισης, επαυξάνοντας το δίκτυο των μαρίνων της χώρας μας, επιτυγχάνοντας εισροή ξένων κεφαλαίων κατά την περίοδο της αρχικής επένδυσης καθώς και ξένου συναλλάγματος κατά την περίοδο λειτουργίας καθώς και σημαντικών δημοσίων εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους που θα προκύψουν.
Παράλληλα, οι δύο επενδυτές, αραβικών και ρωσικών συμφερόντων, έχουν δεσμευθεί να παράσχουν προσυμφωνημένα και μετρήσιμα ανταποδοτικά οφέλη στην τοπική και ευρύτερη περιοχή, όπως χορηγίες σε κοινωφελείς υποδομές, υποτροφίες και πρακτική εκπαίδευση νέων της τοπικής κοινωνίας, καθώς και αξιοποίηση υπηρεσιών τοπικών επιχειρήσεων, εργατικού δυναμικού της περιοχής και προμήθεια τοπικών προϊόντων στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.