Αρχική

12 προτάσεις για αποτελεσματική επαγγελματική εκπαίδευση

Πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 29 Ιουνίου, με επιτυχία η ημερίδα «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Πυλώνες για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση» που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» και τον Τομέα Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας.

Στις εισηγητικές τους ομιλίες ο Συντονιστής Μορφωτικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Επικρατείας, καθηγητής, κ. Θεόδωρος Φορτσάκης, o Υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος και η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», τ. Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Ρόδη Κράτσα, τόνισαν την αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ αναγκών της αγοράς και δεξιοτήτων των εργαζομένων, τις ανεπαρκείς σημερινές δομές, τις ανεπιτυχείς μεταρρυθμίσεις και την ανάγκη καθαρού σχεδίου και συντονισμού όλων των παραμέτρων που αφορούν τους εν λόγω κλάδους της εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης.

Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστής Χατζηδάκης, οποίος παρουσίασε την θέση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλειος Κορκίδης και ο Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γεώργιος Ασμάτογλου.

Τα βασικά συμπεράσματα της ημερίδας, είναι τα εξής:
 
 1. Την ανάγκη συστηματικής και ουσιώδους συμμετοχής των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
 2. Την αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την μέσο και μακροπρόθεσμη ανίχνευση των αναγκών στην αγορά εργασίας.
 3. Την εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων μέσω του οποίου διαπιστευμένοι φορείς θα αναλαμβάνουν την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων. Τονίστηκε ιδιαίτερα ο ρόλος που καλούνται να αναλάβουν τα επιμελητήρια σε αυτή τη διαδικασία.
 4. Την ανάγκη επικαιροποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων, δηλαδή των προφίλ των επαγγελμάτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Επίσης, σημαντικό είναι να υιοθετηθεί το σύστημα των πιστωτικών μονάδων στα προγράμματα σπουδών της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, όπως εφαρμόζεται στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ι.
 5. Την ανάγκη αποσαφήνισης του πλαισίου λειτουργίας των φορέων παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης και εντατικοποίησης των  ελέγχων σε φορείς κατάρτισης και διά βίου μάθησης ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα κακοδιαχείρισης.
 6. Ο ρόλος των περιφερειών στη διαμόρφωση του περιεχομένου της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης είναι κεντρικός ώστε να εντάσσονται οι μαθησιακές παρεμβάσεις στο αναπτυξιακό σχέδιο της κάθε περιφέρειας.
 7. Τα Α.Ε.Ι. μπορούν να συμβάλλουν στο σχεδιασμό της διά βίου μάθησης σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών διά βίου καθώς διαθέτουν το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και τις κατάλληλες υποδομές.
 8. Την ενίσχυση της συμμετοχής στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε το ανθρώπινο δυναμικό που θα προετοιμαστεί για την αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια να ανταποκρίνεται στις προβλεπόμενες ανάγκες για όλες τις κατηγορίες στελεχών. Η αναμόρφωση του πλαισίου σπουδών, η επιμόρφωση των καθηγητών και των εκπαιδευτών, η εφαρμογή της μαθητείας και η ενδυνάμωση των δομών διοίκησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι παράγοντες στους οποίους οφείλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας.
 9. Η εφαρμογή της μαθητείας πρέπει να βασίζεται σε σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και θα λαμβάνει υπόψη της την διάρθρωση της ελληνικής παραγωγικής βάσης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Είναι αναγκαίο οι εργοδότες να συμμετέχουν στο σχεδιασμό της μαθητείας, ώστε ο θεσμός να αγκαλιαστεί από τις επιχειρήσεις και παράλληλα, να διασφαλιστεί ότι η μαθητεία θα εξυπηρετήσει την εκπαίδευση των σπουδαστών και όχι την υποκατάσταση της μισθωτής εργασίας.
 10. Έμφαση προτείνεται να δοθεί σε τομείς αιχμής της ελληνικής οικονομίας όπως είναι ο τουρισμός για τον οποίο παρουσιάστηκε η καλή πρακτική της μαθητείας σπουδαστών σε επιχειρήσεις του κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό που εφαρμόζεται από σύμπραξη του ΟΑΕΔ με Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς της Γερμανίας.
 11. Την ανάγκη αποκατάστασης της αξιοπιστίας του χώρου με καλή χρήση των κονδυλίων, με διαφάνεια και αξιοκρατία.
 12. Την ανάγκη συστηματικής έρευνας για την μελέτη των τάσεων της αγοράς και την προετοιμασία των δεξιοτήτων.
 

 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.