Την εξοικονόμηση κεφαλαίων ικανών να καλύψουν το 100% των NPLs στα επόμενα χρόνια θα ζητήσει από τις τράπεζες της Ευρωζώνης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με δημοσίευσμα του Reuters.
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το Reuters, oι τράπεζες της ευρωζώνης κατέχουν συνολικά 1 τρισ. ευρώ σε επισφαλές χρέος, γεγονός που δεν τους επιτρέπει να χορηγήσουν δάνεια συμπιέζοντας παράλληλα και τους ισολογισμούς τους. Αυτό μάλιστα δυσχεραίνει την βοήθεια που προσπαθεί να δώσει η ΕΚΤ μέσω των χαμηλών επιτοκίων.
Η κεντρική τράπεζα προσπαθεί εδώ και χρόνια να υποχρεώσει τις τράπεζες να ξεφορτωθούν από τα βιβλία τους την μη εξυπηρετούμενη έκθεση (NPEs), που δημιουργήθηκε κυρίως κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρώπης.
Για το λόγο αυτό, θα δώσει διορία δύο ετών, η οποία θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2018, στις τράπεζες ώστε να εξοικονομήσουν τα απαραίτητα χρήματα που καλύπτουν το 100% της αξίας των μη εξασφαλισμένων NPLs και επτά χρόνια για να καλύψουν το σύνολο του εξασφαλισμένου χρέους τους.
«Η εφαρμογή αναχωμάτων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε απότομες κινήσεις, αλλά θα πρέπει μάλλον να εφαρμοστεί με σταδιακό τρόπο από τις τράπεζες από τη στιγμή που εγγράφεται ένα μη εξυπηρετούμενο άνοιγμα μέχρι τη στιγμή που θα πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος για προβλέψεις στο 100%", αναφέρεται χαρακτηριστικά στο draft που περιήλθε στην κατοχή του Reuters. Αν και στο προσχέδιο, η ΕΚΤ αναφέρει ότι ενώ οι κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι δεσμευτικές, οι τράπεζες θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τυχόν αποκλίσεις και θα πρέπει να αναφέρουν τον βάθμο συμμόρφωσής τους στους εποπτικούς φορείς.
Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι σε όλη τη ζώνη του ευρώ, οι τράπεζες διέθεταν κατά μέσο όρο αρκετά χρήματα για να καλύψουν το 45% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά το πρώτο τρίμηνο. Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι νέοι κανόνες της ΕΚΤ ενδέχεται να πλήξουν περισσότερο  την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο, καθώς οι τράπεζες των χωρών αυτώνΑ  διαθέτουν τους υψηλότερους δείκτες κόκκινων δανείων.