Η παρουσία τουλάχιστον του 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών θα απαιτείται εφεξής κατά τις γενικές συνελεύσεις πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε περίπτωση συζήτησης και λήψης απόφασης κήρυξης απεργίας, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου υλοποιώντας έτσι ένα σημαντικό προαπαιτούμενο, στο οποίο οι θεσμοί είχαν δώσει μεγάλο βάρος όλο το προηγούμενο διάστημα.
Η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για τον HELLAS SAT ρυθμίζει μια σειρά από ζητήματα. Ειδικότερα:
  • Ορίζεται ότι για τη συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης, όταν σήμερα η συγκεκριμένη απόφαση μπορεί να ληφθεί υπό προϋποθέσεις και από το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
  • Αποσαφηνίζεται η αληθής έννοια αναφορικά με την υποχρέωση καταβολής της προβλεπόμενης δαπάνης εκ μέρους του εργοδότη, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος εφόσον διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση ότι οφείλεται σε δόλο του τελευταίου, είτε ως προς το αποτέλεσμα του ατυχήματος καθεαυτό, είτε ως προς τη μη τήρηση διατάξεων που ορίζουν μέτρα προστασίας της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
  • Υποχρεούνται εφεξής, ο Πρόεδρος εκάστου ΚΤΕΛ και οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, να καταχωρούν σε πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας τα οριζόμενα στοιχεία (υπερωρίες προσωπικού, πίνακα εβδομαδιαίων αναπαύσεων του προσωπικού κίνησης, κ.λπ.).

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.