Με εκπρόθεσμη τροπολογία που κατατέθηκε χθες 14/2 και ψηφίζεται σήμερα, καταργείται η δυνατότητα που προέβλεπε το αρ.48 του ν.4456/2017 ότι “οι δήμοι δύνανται να επιχορηγούνται από τον τακτικό π/υ με επιπλέον πιστώσεις που θα εγγραφούν στον π/υ εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών” για την εξόφληση υποχρεώσεών τους από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
Η εντός εισαγωγικών ανωτέρω φράση απαλείφεται πλήρως στη νέα μορφή του άρθρου, μετά την τροπολογία που υπογράφει μόνος ο κ.Σκουρλέτης.

Επιπλέον της κατάργησης, η τροπολογία διπλασιάζει(από 30 σε 60 εκατ. ευρώ)το ανώτατο όριοποσού που μπορεί να δοθεί για την εξόφληση τέτοιων υποχρεώσεων από το “Λογαριασμό Εξυγίανσης”. 
Υπενθυμίζεται ότι ο “Λογαριασμός Εξυγίανσης” είναι λογαριασμός που, μεταξύ άλλων,γεμίζει με χρήματα (περίπου 1 εκατ. ευρώ κάθε μήνα) που παρακρατούνται οριζοντίως από όλους τους Δήμους.
Το Υπουργείο Εσωτερικών –βάσει της αριθμ.1557/18.01.2018 ΚΥΑ- παρακρατεί από τη μηναία τακτική δόση των ΚΑΠ ποσοστό 1%, χρήματα τα οποία βάζει στο Λογαριασμό Εξυγίανσης. 
Τα συγκεκριμένα χρήματα όλων των Δήμων,μετά-βάσει του αρ.48 του ν.4456/2017-κατανέμονται με Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεων συγκεκριμένων Δήμων που χρωστούν-βάσει διαταγών πληρωμής και τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων- για “προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων”.

Τέλος, με την ίδια τροπολογία, προστίθεται πρόβλεψη ότι “οι προβλεπόμενες διευκολύνσεις για την εξόφληση των οφειλών των Δήμων, έχει εφαρμογή και για την εξόφληση υποχρεώσεων αυτών, που έχουν βεβαιωθεί από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες περί είσπραξης δημοσίων εσόδων διατάξεις, κατά των οποίων έχει ξεκινήσει με οποιονδήποτε τρόπο η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων”.
Δείτε εδώ http://www.parliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/10595962.pdf το πλήρες κείμενο της εκπρόθεσμης τροπολογίας

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.