Την δημιουργία ενός Εθνικού Συμβουλίου Επενδύσεων που θα αναλάβει την εποπτεία του αναπτυξιακού προγράμματος με στόχο να διπλασιαστούν οι επενδύσεις στη χώρα μας μέσα σε πέντε χρόνια, πρότεινε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας μιλώντας στο επενδυτικό συνέδριο που διοργανώνει ο Σύνδεσμος σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη.
Ο κ. Φέσσας τόνισε ότι είναι μονόδρομος για την χώρα η αύξηση των επενδύσεων τουλάχιστον κατά 15% κάθε χρόνο για να καλυφθεί το επενδυτικό κενό μεταξύ της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό το σενάριο, το κενό μπορεί να κλείσει σε τέσσερα με πέντε χρόνια και οι επενδύσεις να αυξηθούν από 22 δισ. ευρώ που είναι ήμερα σε 45 δισ. ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 20% του ΑΕΠ, δηλαδή στα επίπεδα που κινείται η υπόλοιπη Ευρώπη. «Όσο συντομότερα το πετύχουμε (σ.σ. αυτόν τον στόχο) τόσο γρηγορότερη θα είναι η σταθερή και σίγουρη ανάκαμψη της οικονομίας, η δημιουργία τουλάχιστον 200.000 νέων θέσεων εργασίας και η ανακοπή της πληγής του brain drain», τόνισε ο κ. Φέσσας.
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ αφού σημείωσε ότι χρειαζόμαστε «κεφάλαια για επενδύσεις σε παραγωγικές δραστηριότητες και όχι δανεικά για εισαγωγές και κατανάλωση, όπως γινόταν μέχρι το 2008», τόνισε ότι «πρέπει το ελληνικό κράτος να γίνει πιο ‘πελατοκεντρικό’, να μπει στα παπούτσια του επενδυτή, να αρχίσει να σκέφτεται και σαν αυτόν, ώστε να προσφέρει το κατάλληλο μενού υπηρεσιών και λύσεων για την προσέλκυση επενδύσεων».
Υπογράμμισε ακόμη πως υπάρχουν και καλά νέα, καθώς η τάση αποεπένδυσης έχει αναστραφεί και οι καθαρές επενδύσεις έχουν θετικό πρόσημο, ενώ τα μέλη του ΣΕΒ σχεδιάζουν να επενδύσουν τουλάχιστον 16 δισ. ευρώ την επόμενη τετραετία.«Ελληνικές επενδύσεις γίνονται, ωστόσο δεν αρκούν από μόνες τους για να καλύψουν το κενό, χρειαζόμαστε περισσότερες ξένες άμεσες επενδύσεις, γι’ αυτό πρέπει να βελτιώσουμε συνολικά το περιβάλλον υποδοχής των επενδύσεων», υπογράμμισε ο κ. Φέσσας.
Η Ευρώπη δείχνει το δρόμο
«Η Ευρώπη αλλά και ολόκληρος ο κόσμος βρίθουν από εξαιρετικές ιδέες και δοκιμασμένες καλές πρακτικές που αντιμετώπισαν  προβλήματα σαν και αυτά που μαστίζουν το Ελληνικό επενδυτικό τοπίο και οδηγούν στην επενδυτική ένδεια», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Αναλύοντας τους βασικούς άξονες ενός μεταρρυθμιστικού προγράμματος ο κ. Φέσσας τόνισε ότι αναμφίβολα στην Ελλάδα έχουν νομοθετηθεί πολλές μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν όμως υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα να μην έχουν αλλάξει το επενδυτικό περιβάλλον και αυτό είναι που αξιολογούν οι επενδυτές. Χρειάζεται τόνισε κάτι πολύ ισχυρότερο:
1. Ένα συνολικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων που να καλύπτει τόσο οριζόντιες όσο και κάθετες/κλαδικές μεταρρυθμίσεις (Τι πρέπει να γίνει)
2.Με αποτελεσματικούς μηχανισμούς διασφάλισης υλοποίησης και επίλυσης προβλημάτων (Πως θα γίνει) και με
3. Έναν πολύ ισχυρό Υποστηρικτή με δύναμη να το επιβάλλει και δέσμευση να το επιτύχει. (Ποιος θα το κάνει).
Τονίζοντας ότι «κάθε μεγάλη προσπάθεια για να πετύχει απαιτεί την κατάλληλη ηγεσία και καθοδήγηση» ο κ. Φέσσας πρότεινε την δημιουργία ενός Εθνικού Συμβούλου Επενδύσεων υπό τον Πρωθυπουργό για την εποπτεία εφαρμογής του προγράμματος με συμμετοχή του ΣΕΒ και δέσμευση όλων των πολιτικών δυνάμεων στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων ανεξαρτήτως πολιτικών κύκλων και κυβερνητικών αλλαγών.
«Ο πρωθυπουργός της χώρας», υπογράμμισε ο κ. Φέσσας, «έχει και τη δύναμη, αλλά και τον ισχυρό συμβολισμό να σχεδιάσει και να υλοποιήσει σημαντικές αλλαγές, να θέσει εθνικές προτεραιότητες, να τοποθετήσει τους κατάλληλους ανθρώπους, να προβάλει διεθνώς στόχους και προτεραιότητες. Ο στόχος της υλοποίησης των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της προσέλκυσης επενδύσεων πρέπει να είναι στόχος του κάθε Έλληνα πρωθυπουργού τα επόμενα χρόνια, διασφαλίζοντας και τη συνέχεια και συνέπεια του φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος».
230 καλές πρακτικές για την επιστροφή των επενδύσεων
Νωρίτερα, κηρύσσοντας την έναρξη του διήμερου Συνεδρίου του ΣΕΒ που πραγματοποιείται με θέμα: «Σχεδιάζουμε το μέλλον με επενδύσεις. Κερδίζουμε στον διεθνή ανταγωνισμό με πρακτικές λύσεις», ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Κωνσταντίνος Μπίτσιος, τόνισε ότι  το συνέδριο αναδεικνύει την ανάγκη και τα χαρακτηριστικά ενός επενδυτικού περιβάλλοντος που είναι φιλικό προς την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.
«Ο ΣΕΒ φέρνει στον δημόσιο διάλογο τα συστατικά ενός προγράμματος επενδυτικών μεταρρυθμίσεων, με στόχο την ανάδειξη των μηχανισμών, διαδικασιών και δομών που πρέπει να έχει η χώρα ως προϋπόθεση για την κάλυψη του επενδυτικού κενού των 100 δισ. ευρώ, σωρευτικά της περιόδου 2009-2017», σημείωσε ο κ. Κίτσιος.
Βάση της επενδυτικής μεταρρύθμισης αποτελεί η εργαλειοθήκη για τις παραγωγικές επενδύσεις που έχει ετοιμάσει η Deloitte και η εργαλειοθήκη για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα που έχει ετοιμάσει η BCG. Οι επενδυτικές εργαλειοθήκες περιέχουν 230 καλές πρακτικές από 35 χώρες που μπορούν να επιταχύνουν 10 κατηγορίες επενδύσεων.