Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης


Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης)και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λυκόβρυσης -Πεύκης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Τίτλος Προγράμματος Διάρκεια σε Ώρες
1 Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους (όσοι δεν έχουν κατακτήσει όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας) υποψηφίους 125
2 Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α2: Απευθύνεται σε όσους έχουν κατακτήσει, σε επίπεδο αρχαρίων, όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνική γλώσσας 175
3 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25
4 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
5 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
6 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
7 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
8 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25
9 Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης 25
10 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25
11 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25
12 Ιστορία της Τέχνης 25
13 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
14 Βασικά Αγγλικά Α2 50
15 Βασικά Αγγλικά Α1 50
16 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25
17 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
18 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
19 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25
20 Προληπτική ιατρική για την Τρίτη ηλικία 25
21 Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος 50

Τίτλος Προγράμματος Διάρκεια σε ώρες
22 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
23 Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση 12
24 Εργαστήρι ψηφιδωτού 50
25 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. : 210-6145147 & 148  –  Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 15Α, Πεύκη
Email: diabiou@likovrisipefki.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.