Απόλυτα επιτυχής κρίνεται η έκδοση 15ετούς ομολόγου για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού δημοσίου, καθώς  συγκέντρωσε προσφορές ύψους 18,8 δισ. ευρώ.
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι επενδυτές προσέφεραν στην Ελλάδα 7,5 φορές περισσότερα από όσα ζητούσε να δανειστεί.