Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ καλεί ανέργους (με κάρτα ανεργίας εν ισχύ) κατοίκους του οικισμού Αγίου Νεκταρίου (Δενδροπόταμος) να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο έργο «Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης». Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν δύο κύκλοι εκπαίδευσης: 
Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας
για 20 άτομα, διάρκειας 200 ωρών, το οποίο θα οδηγεί σε πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων
για 28 άτομα, διάρκειας 100 ωρών, το οποίο θα οδηγεί σε απόκτηση πιστοποιητικού στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:
Για το Πρόγραμμα Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας
  • Ηλικία 35-60 ετών 
  • Δεν έχουν ολοκληρώσει την Υποχρεωτική Εκπαίδευση
  • Δεν είναι μαθητές / σπουδαστές / φοιτητές 
  • Δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο Πρόγραμμα Κατάρτισης την τελευταία διετία 
Για το  Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων δικαίωμα συμμετοχής
  • Ηλικία 18-35 ετών 
  • Δεν είναι μαθητές / σπουδαστές / φοιτητές 
  • Δε διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ 
  • Δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο Πρόγραμμα Κατάρτισης την τελευταία διετία

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής να επισκεφθούν το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Παράρτημα Ρομά, από τις 28/5/2020 έως τις 4/6/2020, ώρες 8:00 - 14:00, για την υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Τηλ. επικοινωνίας: 2310 771 607 
Αρμόδιo Πρόσωπo: Βασιλική Βατάλη, Παιδαγωγός Κέντρου Κοινότητας
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης (μείον τις νόμιμες κρατήσεις) με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία της πιστοποίησης. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (MIS 5036184)
              


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.