Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 4889-06/11/2020 για τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν την περίοδο του lockdown για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Sars-Cov-2, οι πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών τίθενται σε αναστολή.

Επισημαίνεται ότι υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι έχουν περάσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου, αλλά δεν θα μπορούν να το λάβουν λόγω μη περάτωσης της πρακτικής τους άσκησης. Στο πλαίσιο αυτό, συμπεριλαμβάνονται για τους ίδιους λόγους και οι φοιτητές που διεξάγουν την πρακτική τους άσκηση εντός του τελευταίου ενεργού έτους φοίτησης.

Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει ανησυχία και μία δικαιολογημένη ανασφάλεια στη μερίδα αυτή της φοιτητικής κοινότητας και γι’ αυτό λόγο αποστείλαμε τις παρακάτω προτάσεις στην Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων:

  1. Πρακτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται σε φορείς των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί και δεν είναι η εφικτή η τηλεργασία (πχ φαρμακεία, νοσοκομεία, τεχνικά και λογιστικά γραφεία), να συνεχίσουν να γίνονται με την τήρηση, ασφαλώς, όλων των απαραίτητων μέτρων. Το μέτρο δηλαδή της αναστολής να μην έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα αν η πρακτική γίνεται στην πράξη να συνεχιστεί με ασφάλεια.

 

  1. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας, να εξετασθεί το ενδεχόμενο μείωσης της απαιτούμενης διάρκειας της πρακτικής άσκησης, ιδιαίτερα σε φοιτητές που οφείλουν μόνο αυτή για λήψη του πτυχίου τους. Η μείωση του χρόνου της πρακτικής άσκησης δεν θα πρέπει να αφορά τους φοιτητές, οι οποίοι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση εξ αποστάσεως και για τους οποίους η αναστολή δεν ισχύει.

 

  1. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις πρακτικές ασκήσεις οι οποίες είναι χρηματοδοτούμενες από ΕΣΠΑ (το οποίο λήγει στις 31/12/2020), με την συγκεκριμένη αναστολή οι φοιτητές κινδυνεύουν να μην πάρουν όλο το χρηματικό ποσό. Για το λόγο αυτό, θα ήταν σκόπιμο να γίνει επέκταση του προγράμματος για διάστημα ίσο με αυτό της αναστολής, σε συνδυασμό με τις ανωτέρω προτάσεις.

 

Στις έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί μετά την έλευση του δεύτερου κύματος της πανδημίας, αλλά όπως και κατά την πρώτη φάση του, προτείνουμε ευέλικτες και εφαρμόσιμες λύσεις, προσαρμοσμένες πάντα στα υγειονομικά πρωτόκολλα που θέτουν οι ειδικοί επιδημιολόγοι, με σκοπό τόσο την ασφάλεια των φοιτητών όσο και την απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης τους.

 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.