Επανέρχονται στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών 421 καθαρίστριες που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα το 2013 ή απολύθηκαν.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε σε ΦΕΚ την Τρίτη, προβλέπεται η σύσταση προσωποπαγών θέσεων, πλήρους απασχόλησης, αορίστου χρόνου. 

Πιο συγκεκριμένα, επανέρχονται στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών ανά τη χώρα 421 υπαλλήλοι εκπαιδευτικής κατηγορίας ΥΕ των ειδικοτήτων Καθαριστριών, Καθαριστριών Τελωνείων, Προσωπικού Καθαριότητας ΓΧΚ (Γενικό Χημείο του Κράτους) και Καθαριστριών Δημοσιονομικού, που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα το 2013 ή απολύθηκαν. 

Πρόκειται για προσωπικό που υπηρετούσε σε οργανικές ή προσωρινές θέσεις προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) μερικής απασχόλησης, οι οποίες καταργήθηκαν προ διετίας με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τοποθετούνται, όπως ορίζεται σε κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) η οποία εκδόθηκε σήμερα (ΦΕΚ Β΄, Αρ. Φύλλου 1199, 23 .6.2015) σε ισάριθμες συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού ΥΕ, ειδικότητας καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με τον ίδιο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά την 17.9.2013 (ημερομηνία θέσης τους σε διαθεσιμότητα).

Πρόκειται για 359 θέσεις στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (κυρίως ΔΟΥ και τελωνεία), 3 θέσεις στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, 13 θέσεις στις υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, 29 θέσεις Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, 2 θέσεις στις υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, 12 θέσεις στις υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, 2 θέσεις στις υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον υπουργό Οικονομικών και μία θέση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπάλληλοι θα ασκούν παράλληλα καθήκοντα, εκτός από την υπηρεσία τοποθέτησής τους, και σε υπηρεσίες εντός της ίδιας πόλης ή του ίδιου νησιού, ανάλογα με τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες για την καθαριότητα των κτιρίων. Σημειώνεται ότι οι ανάγκες αυτές θα διαπιστώνονται από την οικεία δεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού η οποία θα καθορίσει και τη σχετική διαδικασία.

Στην ίδια υπουργική απόφαση την οποία υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάνης Βαρουφάκης και οι αναπληρωτές υπουργοί Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη και Δημήτρης Μάρδας υπάρχει πρόβλεψη και για 58 υπαλλήλους που μεταφέρθηκαν αυτοδίκαια σε προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού ειδικότητας (ΥΕ) επιμελητών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών του 2014 (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος) και καταργούνται αυτοδικαίως με την αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.