Το πολυνομοσχέδιο φέρνει αλλαγές και στις ρυθμίσεις των δόσεων για οφειλές στο Δημόσιο. 


Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, οι πιστωτές επέμεναν, προκειμένου να ενισχυθεί η κουλτούρα έγκυρης πληρωμής, να αποβάλλεται από τη ρύθμιση των 100 δόσεων όποιος είναι ασυνεπής εστω και για μια μέρα σε κάποια άλλη πληρωμή φόρου (ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος κλπ), κάτι που τελικά αποφεύχθηκε. 

Έτσι θα διατηρηθεί η περίοδος χάριτος των 30 ημερών και όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, σταδιακά αυτή θα περιοριστεί.

Η ρύθμιση των εκατό δόσεων χάνεται εάν ο οφειλέτης δεν εξοφλεί τις νέες οφειλές του, εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Εξαιρούνται μέχρι τις 31-12-2017,  εάν οι οφειλές εξοφληθούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες, για το χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου 2015 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 και εντός 15 ημερών για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 μέχρι και 31-12-2017.

Για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 μέχρι και 31-12-2017, η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει την εξόφληση νέων οφειλών και δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστερημένη εξόφληση.

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης είναι η εξόφληση των νέων οφειλών εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Η ρύθμιση των εκατό δόσεων διατηρείται εάν οι νέες οφειλές είναι σε αναστολή ή ρυθμίζονται μετά από αίτηση του οφειλέτη η οποία υποβάλλεται πριν οι οφειλές καταστούν ληξιπρόθεσμες.

Εφόσον οι νέες οφειλές με τις εντός ρύθμισης, υπερβαίνουν σε σύνολο τις 50.000 ευρώ, η ρύθμιση των νέων οφειλών χορηγείται μόνο εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει οικονομική αδυναμία για την καταβολή τους εντός της νόμιμης προστασίας . Όλες οι αλλαγές ισχύουν για νέες οφειλές που η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους λήγει μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2015. Ανάλογες διατάξεις απώλειας της ρύθμισης καθιερώνονται και για την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.