• Το Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ λειτουργεί από το έτος 1999.
 • Σήμερα έχει αναπτυγμένες 800 κλίνες (κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Υγείας για την κατασκευή και εξοπλισμό του Νοσοκομείου) και καλύπτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες (από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας προβλέπονται 625 κλίνες).
 • Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Νοσοκομείου ανέρχεται σε 126.000.000 €.
 • Είναι Δημόσιο Νοσοκομείο, δεδομένου ότι:
 • Ενώ είναι Ν.Π.Ι.Δ. με ειδική διάταξη ισχύουν οι αρχές και κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των Δημοσίων Νοσοκομείων ΕΣΥ.
 • Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται μέσω ΑΣΕΠ.
 • Οι αποδοχές των εργαζομένων του είναι αντίστοιχες με τις αποδοχές των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία.
 • Στο Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ισχύει το τιμολόγιο νοσηλίων που ισχύει σε όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία.
 • Νοσηλεύει ασθενείς όλων ανεξαιρέτως των ασφαλιστικών ταμείων συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των ανασφαλίστων.
 • Εφημερεύει ισότιμα με τα άλλα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2014 και 2015
Το Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ανήκει στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας). Η ποσοτική του απόδοση καλύπτει το 50 % περίπου της δραστηριότητας της συγκεκριμένης Περιφέρειας στην οποία ανήκουν συνολικά 15 Νοσοκομεία:

ΕΤΟΣ 2014
ΕΤΟΣ 2015
(έως 31-10-2015)
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
197.823
160.256
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
107.749
85.405
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
26.757
23.679
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ
71.282
65.257
ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
213.568
183.767
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
18.554
16.383
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ (%)
82,30
85,19
ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΗΜΕΡΕΣ)
3
2,82
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ/ΚΜ) επισκέφθηκε σήμερα και ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου για την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε το Νοσοκομείο, λόγω της επί  μακρόν υποχρηματοδότησής του.
Το συγκεκριμένο Νοσοκομείο είναι πυλώνας του Συστήματος Υγείας της χώρας.  Καλύπτει το 50% των περιστατικών ολόκληρης της υγειονομικής περιφέρειας στην οποία ανήκει. Είναι δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο εξυπηρετεί πάνω από 400.000 ασθενείς το χρόνο.
Η ΠΕΔ/ΚΜ, λόγω της κρισιμότητας του θέματος, παραχωρεί έκτακτη συνέντευξη τύπου στα γραφεία της αύριο Τετάρτη, 11-11-2015 και ώρα 14:00 (Διεύθυνση γραφείων: 26ης Οκτωβρίου 43 5ος όροφος γραφείο 5.10).

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (09-11-2015): 0 € (μηδέν)
 • ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015:0 € (μηδέν)
 • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: 210.000.000 €
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: 77.000.000 €
 • ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ: 28
 • ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 38.521.650 €
 • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: 35.000.000 €, εκ του οποίου ποσού έχει καταβληθεί ποσό 31.000.000 €
(Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη άμεσης εξεύρεσης λύσης, το υπόλοιπο ποσό επιχορήγησης για μισθοδοσία δεν θα δύναται να καταβληθεί, λόγω αδυναμίας έκδοσης φορολογικής ενημερότητας για το Νοσοκομείο).

Δ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 1. Άμεση χρηματοδότηση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου ισότιμη με τα άλλα δημόσια Νοσοκομεία, για κάλυψη αμοιβών προσωπικού και λειτουργικών δαπανών
 2. Καταβολή μέρους των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για παρασχεθείσες υπηρεσίες σε ασφαλισμένους του, οι οποίες στο σύνολό τους ανέρχονται σε 210.000.000 €
 3. Πρόσληψη προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού, προς αντικατάσταση όσων αποχώρησαν τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία των 8 χειρουργικών αιθουσών, που παραμένουν κλειστές, των 19 κλινών ΜΕΘ που παραμένουν ανενεργείς και των 2 πλήρως εξοπλισμένων νοσηλευτικών μονάδων, δυναμικότητας 70 κλινών
 4. Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Νοσοκομείου από το αρμόδιο Υπουργείο


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.