Σε τροποποίηση του δικού του νόμου, δηλαδή του ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ 107/31.7.2017) προχωρά ο Υπουργός Εσωτερικών.
Σύμφωνα με  πληροφορίες , η τροποποίηση προκλήθηκε κατόπιν διεκδίκησης της ΠΟΕ-ΟΤΑ, η οποία εδώ και μήνες είχε ζητήσει από το Υπουργείο τη διόρθωση του Νόμου, “στο πλαίσιο της αρχής για ίσες ευκαιρίες” όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, προκειμένου να μην αποκλείει από τις θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων τους Δημοτικούς Αστυνομικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΤΙ ΙΣΧΎΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

Υπενθυμίζεται ότι ο κ.Σκουρλέτης τον Ιούλιο είχε καταθέσει το εξής, που ψηφίστηκε ως παρ.6 του αρ.99:
“6. Προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνομίας τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Δημοτικών Αστυνομικών.Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων, ως προϊστάμενοι δύνανται να τοποθετούνται υπάλληλοι και άλλων κλάδων των κατηγοριών αυτών.”
Σκοπός της ρύθμισης ήταν, σύμφωνα με την από 12/7/2017 Αιτιολογική Έκθεση του κ. Υπουργού, ότι οι τοποθετήσεις “θα γίνονται με την κατά προτεραιότητα αξιοποίηση των υπαλλήλων από τους συγκεκριμένους κλάδους, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, καθώς λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων και του υπηρεσιακού αντικειμένου των Υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνομίας, η διοίκηση αυτών προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική υπηρεσιακή εμπειρία”.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

Τώρα ο κ.Σκουρλέτης προσθέτει τις λέξεις “επιπέδου Διεύθυνσης” μετά τη φράση “οργανικές μονάδες”.
Με απλά λόγια, η εν λόγω διάταξη θα έχει εφαρμογή μόνο για τους Διευθυντές της Δημοτικής Αστυνομίας.
Όχι για τους Τμηματάρχες.

Οι Τμηματάρχες θα μπορούν να μην είναι Πανεπιστημιακής – Τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Η αιτιολογία που χθες κατέθεσε στη Βουλήείναι ότι “ο αριθμός οργανικών θέσεων προϊσταμένων Τμήματος υπερβαίνει τον αριθμό διαθέσιμων προς τοποθέτηση υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ του συγκεκριμένου κλάδου.”.

ΔΥΟ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Κατά τα λοιπά, με την ίδια “πολυτροπολογία” παρατάθηκαν ξανά δύο προθεσμίες που ο κ.Υπουργός είχε παρατείνει τον Ιούλιο (με τον ίδιο ανωτέρω Νόμο του), αλλά είχαν ήδη λήξει από την Πρωτοχρονιά.
- η 1η αφορά την εκ νέου παράταση της προθεσμίας επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας των Δ.Ε.Υ.Α.Είχε λήξει 31/12/2017 (αρ.12 ν.4483/2017) και παρατείνεται μέχρι 31/12/2018.
- η2η αφορά την εκ νέου παράταση του Προγράμματος “Θησέας”. Είχε λήξει 31/12/2017 (αρ.164 ν.4483/2017) και παρατείνεται αυτή τη φορά μέχρι τις 30/6/2018. Με την παράταση παρέχεται η “δυνατότητα ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου καθώς και αποπληρωμής των ενταγμένων στο Πρόγραμμα έργων”.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.