Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Με τροπολογία που συνυπογράφουν 5 συναρμόδιοι Υπουργοί και ψηφίζεται τη Δευτέρα, επιχειρείται να διευκολυνθεί η μίσθωση κτιρίων από Δήμους για τη στέγαση σχολικών μονάδων.
Εισάγεται λοιπόν η εξής σημαντική παρέκκλιση από τα μέχρι σήμερα ισχύοντα:

Οι Δήμοι θα μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να μισθώνουν κτίρια ανεξαρτήτως της χρήσης που ισχύει για τη συγκεκριμένη περιοχή όπου αυτά βρίσκονται.

Δηλαδή ακόμη και εάν τέτοια χρήση εκεί δεν επιτρέπεται.

Ειδικότερα η τροπολογία ορίζει ότι “Επιτρέπεται η μίσθωση κτηρίου για τη στέγαση σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη θεσμοθετημένη χρήσης της περιοχής, εφόσον μετά από δύο άγονες δημοπρασίες δεν βρέθηκε κατάλληλο κτήριο σε περιοχή όπου επιτρέπεται η ζητούμενη χρήση. Για τη μίσθωση του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.4 του αρ.27 του ν.3130/2003 και της παρ.9 του αρ.16 του ν.627/1968”.

Σύμφωνα με την Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρύθμισης, που κατέθεσαν οι Υπουργοί, “αρνητικές ενδέχεται να είναι οι συνέπειες για τους κατοίκους και τους λοιπούς εργαζομένους στην περιοχή, λόγω αύξησης του θορύβου και επιβάρυνσης των τοπικών συγκοινωνιών και οδών”.

Επιπλέον, η Έκθεση αναφέρει ότι “η αγορά της περιοχής αναμένεται να ενισχυθεί σε σχέση με περιοχές που δεν στεγάζονται σχολικές μονάδες, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα αυξηθεί το αγοραστικό κοινό”, καθώς και ότι“η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή όπου θα εγκατασταθεί η σχολική μονάδα, ιδίως επιχειρήσεις εστίασης, πώλησης χαρτικών και σχολικών ειδών, αλλά και ένδυσης-υπόδησης…”.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο κείμενο, της τροπολογίας προηγήθηκε “αίτημα των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ”.

Οι Υπουργοί συνυπογράφουν ότι η διάταξη
κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυξημένες ανάγκες στέγασης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί σχολικών κτηρίων, αναφορικά με την εκτίμηση της καταλληλότητας του χώρου”. Συμπληρώνουν δε ότι πρόκειται για δυνατότητα που προβλέπεται ήδη για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της τροπολογίας, με όλες τις συνοδευτικές του Εκθέσεις:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.