Κοινωνικός Τουρισμός: Πώς θα πάρετε voucher για δωρεάν διακοπές ...

Η πανδημία αναμφίβολα διέλυσε τον Τουρισμό- όχι μόνο στην Ελλάδα- αλλά και τις μεταφορές, με αποτέλεσμα ακόμα και «γίγαντες» με ταμειακά αποθέματα, όπως η British Airways, να αναζητούν καταφύγιο στην κρατική χρηματοδότηση για να αποφύγουν τη χρεοκοπία. Από την άλλη, εκατομμύρια άνθρωποι, που οργάνωσαν τα ταξίδια και τις διακοπές τους νωρίς, προκειμένου να έχουν όφελος από προσφορές και χαμηλότερες τιμές κράτησης, βρέθηκαν με «τρύπα» στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Τι προβλέπεται για τις πτήσεις που ακυρώθηκαν

Η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου επιχειρεί να βρει τη μέση οδό για να αφήσει όλες τις πλευρές ικανοποιημένες, ωστόσο είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν παρατράγουδα, καθώς επιλέχθηκε η λύση του voucher.

Κατ’ αρχάς, για τα αεροπορικά ταξίδια που ακυρώθηκαν, προβλέπονται τα εξής:
Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου αεροπορικών εισιτηρίων προς επιβάτες, λόγω ματαιώσεων πτήσεων, εφόσον προβλέπονται από την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία, ικανοποιούνται με την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σημειώματος ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου της ματαιωθείσας πτήσης.
Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται από τον αερομεταφορέα και έχει ημερομηνία λήξης 18 μήνες από την έκδοσή του.
Κατά τη διάρκεια του δεκαοκτάμηνου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του αερομεταφορέα.
Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ μήνες από την έκδοση του πιστωτικού σημειώματος και αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
Το πλαίσιο αυτό καλύπτει απαιτήσεις που προκύπτουν εξαιτίας ματαιώσεων πτήσεων στο χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.
Αναμονή ως 18 μήνες για επιστροφή χρημάτων

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εάν κάποιος δεν θέλει να κάνει χρήση του voucher, θα πρέπει να περιμένει 18 μήνες για να πάρει πίσω τα χρήματα του. Αναμφίβολα, η προτροπή του Επιτρόπου Ρέιντερς προς τους καταναλωτές να μην αποδέχονται τέτοια voucher, αν δεν υπάρχει εγγύηση για το μελλοντικό ταξίδι, προκαλεί σύγχυση, πόσο μάλλον όταν παρέπεμψε σε ειδικό ταμείο ταξιδιωτικών εγγυήσεων, που έστησαν οι Δανοί. 
Το ίδιο σύστημα του 18μηνου πιστωτικού σημειώματος θα εφαρμοστεί και για απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς και εισιτηρίων διεθνών πλοίων προς επιβάτες που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις, ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους. Η διαφορά είναι ότι καλύπτονται ματαιώσεις και ακυρώσεις ως τις 31 Οκτωβρίου.

Με voucher αντιμετωπίζεται και το φλέγον θέμα των ξενοδοχείων. Καταναλωτές, φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολουμένων ή ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι κάνουν κρατήσεις για ταξίδια που σχετίζονται με την επιχειρηματική ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας για σκοπούς που αφορούν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό επαγγελματικών ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων ή σεμιναρίων, και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών συλλόγων, θα λάβουν πιστωτικό σημείωμα 18 μηνών αντί επιστροφής χρημάτων από προκαταβολές, εγγυήσεις, ολική ή μερική εξόφληση προς τουριστικές μονάδες.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.