Κατατέθηκε και ψηφίζεται με τη διαδικασία του επείγοντος, το Ν/Σ για το Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.), που σας είχε αναλυτικά παρουσιάσει ο AIRETOSήδη από την ανάρτησή του σε δημόσια διαβούλευση στα μέσα Απριλίου.Σήμερα 25/6 στις 13.00 ξεκινά η κοινοβουλευτική επεξεργασία του, σε Κοινή Συνεδρίαση δύο Επιτροπών της Βουλής (της Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών).

Πρόκειται για νομοθετική πρωτοβουλία με στόχο την εξίσωση του κόστους μεταφοράς που αντιστοιχεί σε επιβάτες/εμπορεύματα με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς, με το κόστος που θα ίσχυε σε μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση.

Το Ν/Σ αφορά άμεσα και τον Α’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς συμπεριλαμβάνει ρητά Δήμους στα αρμόδια όργανα για την υλοποίηση της σχετικής διαδικασίας (παρ.3αρ.6).Επιπλέον, προβλέπει ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους εφαρμογής του μέτρου, προκειμένου αυτό να υλοποιηθεί απρόσκοπτα (παρ.2 αρ.2).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το αρ.10 του Ν/Σ, το μέτρο του Μ.Ι. τίθεται σε εφαρμογή ΠΙΛΟΤΙΚΑ τον Ιούλιο 2018 και αφορά τα εξής νησιά:
Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, ΆγιοΜηνά, Αλιμία, Ανάφη, Αντίψαρα, Αρκιούς, Αρμάθια, Αστυπάλαια,Γυαλί, Δονούσα, Ερρικούσα, Ηρακλειά, Θύμαινα, Ικαρία, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο, Κίναρο, Κουφονήσια, Κω, Λέβιθα, Λειψούς, Λέρο, Λέσβο, Λήμνο, Μαθράκι, Μάραθο, Νίμο, Νίσυρο, Οθωνούς, Οινούσσες, Πάτμο, Σάμο, Σαμοθράκη, Σαρία, Στρογγυλή, Σύμη, Σύρνα, Σχοινούσα, Τέλενδο, Τήλο, Φαρμακονήσι, Φούρνους, Χάλκη, Χίο, Ψαρά και Ψέριμο.

Το μέτρο χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (παρ.1 αρ.2).  Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 60 εκατ. ευρώ για το τρέχον έτος (2018) και σε 150 εκατ. ευρώ περίπου σε ετήσια βάση.

Οι Δήμοι στους οποίους εφαρμόζεται το μέτρο (παρ.3 αρ.6):
-          ορίζουν πρόσωπο αναφοράς, αρμόδιο για την παρακολούθηση της υλοποίησής του σε τοπικό επίπεδο,
-          συνεργάζονται με τη ΓΓ Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, για την αποτελεσματική εφαρμογή και το συντονισμό του προγράμματος,
-          παρέχουν κάθε στήριξη στους δικαιούχους, προκειμένου να ενημερώνονται και να υποβάλλουν αίτηση.
Επιπροσθέτως, “οι μελέτες και οι εισηγήσεις των Περιφερειών και Δήμων” λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση της “Εθνικής Πολιτικής Υλοποίησης του Μ.Ι.” (παρ.1 αρ.9) εντός τριών ετών από τη θέση σε ισχύ του Νόμου.

Το Ν/Σ ορίζει τους Δικαιούχους του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους –“Α.ΝΗ.ΚΟ.” (αρ.3), τις παραμέτρους υπολογισμού του (αρ.4), τα στάδια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και ενστάσεων (αρ.5), καθώς και παραμέτρους για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ., όπως ότι αυτό θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο (αρ.7).

Πλήθος δεδομένων του Προγράμματος και αναγκαίες πτυχές εφαρμογής του παραπέμπονται σε Κ.Υ.Α. που θα το ακολουθήσουν.  Επί παραδείγματι, με Κ.Υ.Α. θα καθοριστούν/υπολογιστούν :
-  το ποσό που καταβάλλεται για κάθε έτος,
-  η Διαχειριστική Αρχή του έργου και ο Ενδιάμεσος Φορέας,
-  το Κ.Μ.Ι. (κατώφλι μεταφορικού ισοδύναμου),
-  το πραγματικό μεταφορικό κόστος,
-  ο αριθμός των εισιτηρίων για τα οποία θα καλύπτεται το μεταφορικό κόστος,
-  οι επιμέρους αρμοδιότητες των εμπλεκομένων υπηρεσιών,
-  η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πιστοποίησης,
-  η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ.,
-  ειδικές κατηγορίες μόνιμων κατοίκων που δικαιούνται περισσότερα εισιτήρια, κλπ.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο του Ν/Σ “Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις” και όλες τις κατατεθείσες συνοδευτικές του Εκθέσεις https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=a7431222-65ef-47ee-80e4-a90700d73288

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.