Αποτέλεσμα εικόνας για αιθουσα ΔΣ αλιμου
Στον Άλιμο και στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα Βασίλη Κατσή), σήμερα 5 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με αρ.πρωτ. Γ.Δ. 803/04-09-3018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσει και αποφασίσει πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 33 μελών στην έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντα τα πρώτα 21 μέλη εκ των αναγραφόμενων: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 ΔΟΥΔΩΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 2 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2 ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 3 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 ΛΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4 ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 4 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 5 ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 ΒΡΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 6 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 8 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ-ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 8 ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 9 ΜΕΞΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 10 ΓΚΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 10 ΚΛΕΩΠΑ-ΜΠΙΣΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 11 ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11 ΔΗΜΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 12 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 12 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 14 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Αν και νόμιμα είχαν κληθεί 17 ΜΠΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 18 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ-ΑΡΜΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 19 ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20 ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος Αλίμου κ. Ανδρέας Κονδύλης. ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται ομόφωνα κατεπείγουσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10 Καλλικράτης», λόγω ανάγκης διεκπεραίωσης σοβαρού ζητήματος με ασφυκτικό χρονικό περιορισμό. Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησε ο κ. Παναγουλόπουλος Γεώργιος. Πάνω στο 1 ο τακτικό θέμα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέγνωσε επιστολή της Δημοτικής Συμβούλου Καμαρινού Κυριακής, με την οποία αναφέρει ότι απέχει από τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα αναφέρει: «...Καταγγέλλουμε την τακτική του τελευταίου διαστήματος, που κινδυνεύει να παγιωθεί- να ερχόμαστε εσπευσμένα, κυριολεκτικά με την πλάτη στον τοίχο, προκειμένου να λάβουμε απόφαση για ένα αρκετά σοβαρό θέμα, όπως είναι και το σημερινό. Η ευθύνη ανήκει τόσο στο Υπουργείο, το οποίο μας καλεί στις 3/9 να πάρουμε απόφαση μέχρι τις 6/9, όσο όμως και στη Διοίκηση του Δήμου, στο βαθμό που δεν αντιδρά έμπρακτα στη συγκεκριμένη πρακτική. Με εκτίμηση Η Δημοτική Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Κ. Καμαρινού». Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εκφράζοντας τις απόψεις τους. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τους: • Το Σύνταγμα της Ελλάδας, που αποτελεί το θεμελιώδη νόμο της Πολιτείας, • Τις διατάξεις του Ν. 4549/2018 («Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις») σε σχέση με τον Φορέα Διοίκησης, • Τις προηγούμενες Αποφάσεις του Δ.Σ. και τα έγγραφα του Δήμου Αλίμου σχετικά με το Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγ.Κοσμά και τον Φορέα Διοίκησης, που στο σύνολό τους αγνοήθηκαν από την κεντρική διοίκηση (Υπουργεία), και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Σε σχέση με τα Σχέδια ΚΥΑ για: α) Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και β) Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού–Αγ. Κοσμά, τα οποία εστάλησαν στο Δήμο μας στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, θέτουμε υπόψιν του Υπουργείου Εσωτερικών και κάθε τυχόν ενδιαφερόμενου τα ακόλουθα: 1. Είναι πρόδηλο ότι προσχηματικά και μόνο ερωτάται η άποψή μας. Τούτο, διότι η άπόψη του Δήμου μας πουθενά δεν έχει ληφθεί υπόψη σε όλα τα προγενέστερα στάδια, τόσο σε σχέση με τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγ.Κοσμά γενικά, όσο και ειδικά σε σχέση με τον εν λόγω Φορέα, οι προτάσεις μας για τον οποίο αγνοήθηκαν στο σύνολό τους από την Κυβέρνηση. Η διήμερη μάλιστα προθεσμία (6.9.2018) για ένα τόσο σοβαρό και πολύπλοκο ζήτημα που μας αφορά άμεσα είναι απαράδεκτη και προσβλητική για το Δήμο μας και για το θεσμό της Διαβούλευσης. Υπενθυμίζουμε ότι και για τη σύσταση του ως άνω Φορέα μας είχε τεθεί προθεσμία ολίγων ωρών για να διαβουλευτούμε και να γνωμοδοτήσουμε! 2. Η Κυβέρνηση συνεχίζει να νομοθετεί αγνοώντας πλήρωσης τις θέσεις του Δήμου μας, με μη επαρκή ενημέρωσή μας, με περιφρόνηση προς τις αρμοδιότητες και τον θεσμικό ρόλο μας, με πλήρη έλλειψη συνεννόησης και συνεργασίας. Κατά συνέπεια, δεν μας απομένει άλλη οδός, από την δικαστική προβολή των ρυθμίσεων, με τις οποίες διαφωνούμε και οι οποίες θίγουν ευθέως το Δήμο μας, αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση συνολικά. 3. Διαπιστώνουμε ότι τα προταθέντα κείμενα περιέχουν πληθώρα ασαφειών, αντιφάσεων και ελλείψεων. Περιέχουν επίσης πολλές ρυθμίσεις αμφίβολης Συνταγματικότητας και νομιμότητας ή και πρόδηλης αντισυνταγματικότητας. Τούτο είναι φυσικό, καθώς τα προτεινόμενα αποτελούν προέκταση των ρυθμίσεων του Ν. 4549/2018, ο οποίες είναι εν πολλοίς αντισυνταγματικές και για τις οποίες έχουμε ήδη ρητά εκφράσει την διαφωνία μας. Όλα τα παραπάνω, ρητά επιφυλασσόμαστε να τα προσβάλλουμε δικαστικά, δεδομένης μάλιστα της παντελούς έλλειψης χρόνου για συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στην παρούσα φάση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η πρόβλεψη «ιδιωτικής χρήσης» (εκδηλώσεις) σε κοινόχρηστους χώρους, με ταυτόχρονο αποκλεισμό κοινού, κάτι που είναι θεσμικά αδιανόητο, καινοφανές, και δεν συνάδει με τον ίδιο τον χαρακτήρα και την φύση των κοινόχρηστων πραγμάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται στην ελληνική έννομη τάξη. 4. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κ.Ε.Λ. διαπνέεται από «εσωστρέφεια», δείχνοντας σαφή διάθεση για μη συνεργασία του Φορέα με του όμορους Δήμους. Ο Κ.Ε.Λ. παρουσιάζει επίσης έντονη έλλειψη γνώσης για πρακτικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των πόλεων, φαινόμενο που δεν θα υπήρχε εάν είχε προηγηθεί συνεργασία με τους Δήμους και τις Δημοτικές Αρχές του Μητροπολιτικού Πόλου. 5. Σημειώνουμε ότι το Δ.Σ. του Φορέα δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί και συνεπώς η ίδια η Διοίκηση του Φορέα δεν έχει την δυνατότητα να εκφράσεις οποιαδήποτε άποψη για τον ΟΕΥ και τον ΚΕΛ. Κατά την άποψή μας, ο ως άνω Φορέας Διοίκησης δεν πρόκειται εν τοις πράγμασι να λειτουργήσει ποτέ και αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί το κεντρικό Κράτος να θεσμοθετήσει εκ νέου κάθε τι σχετικό με τον Φορέα αυτόν λαμβάνοντας αυτή την φορά υπόψη: α) Τις δεσμεύσεις που προκύπτουν για έναν τέτοιο Φορέα από το Σύνταγμα και τους Νόμους, β) Τις απόψεις και τις προτάσεις όλων των όμορων ΟΤΑ, η συνεργασία των οποίων είναι απαραίτητη για να προχωρήσει έναν τέτοιο εγχείρημα και γ) Την ανάγκη για αποτελεσματικότητα και ευελιξία του Φορέα αυτού. Σε κάθε περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει να ρυθμιστεί και να λειτουργήσει ερήμην του Δήμου Αλίμου ένα Φορέας που θα διαχειρίζεται ζητήματα της πόλης μας. Καλούμε τους Δημότες σε επαγρύπνηση, συγχρόνως δε τα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να πάρουν θέση. Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και στην Συντονίστρια του έργου αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού κα. Θ.Πέρκα. Επίσης εξουσιοδοτούν τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια. Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 301/2018.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.