Η παραλαβή βασικών ειδών διατροφής για τον μήνα Οκτώβριο των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πειραιά,  πραγματοποιείται τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018.

Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί στις εξής ημερομηνίες και ώρες:

ΕΠΙΘΕΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ 1-2 ΜΕΛΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΕΣ
ΑΠΟ Α ΕΩΣ Μ
 (1-2µέλη)
∆ΕΥΤΕΡΑ
5/11/2018
08:30-11:30
ΑΠΟ Ν ΕΩΣ Ω
(1-2µέλη)
∆ΕΥΤΕΡΑ
5/11/2018
11:30-14:30ΕΠΙΘΕΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΕΣ
ΑΠΟ Α ΕΩΣ Μ
(3µέλη &άνω)
ΤΡΙΤΗ
6/11/2018
08:30-11:30
ΑΠΟ Ν ΕΩΣ Ω
(3µέλη &άνω)
ΤΡΙΤΗ
6/11/2018
11:30-14:30

Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν και με τις πέντε Δημοτικές Κοινότητες Πειραιά, προκειμένου να ενημερωθούν για την παραλαβή των βασικών ειδών διατροφής.
Συγκεκριμένα:
Α΄ Δημοτική Κοινότητα:  2104599957, 2104599956
Β΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104220064, 2104220066
Γ΄ Δημοτική Κοινότητα:  2104823418    
∆΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104827026
Ε΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104622589, 2104622587

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.