Αποτέλεσμα εικόνας για οφειλετες ταμειων

«Φρένο» στην αύξηση των ασφαλιστικών οφειλών, θέλουν να βάλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ωστόσο η συνταγή δεν προβλέπει μόνο «χάδι». ήτοι διευκολύνσεις για την εξόφληση παλιών υποχρεώσεων, αλλά και «μαστίγιο» με αυτοματοποιημένες διαδικασίες παρακολούθησης ακόμα και πλειστηριασμών τρίτων, όπου ο ΕΦΚΑ θα αναγγέλλει τις δικές του απαιτήσεις. 
Μέχρι σήμερα η παρακολούθηση και η διαχείριση των προγραμμάτων πλειστηριασμού τρίτων και των αναγγελιών των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ γινόταν κατά περίπτωση με επιμέλεια της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας, ενώ ο έλεγχος της διενέργειας των πλειστηριασμών για να καθοριστούν οι προς αναγγελία υποθέσεις γινόταν χειρόγραφα και εκ περιτροπής από μία περιφερειακή υπηρεσία που αναλάμβανε αυτό το έργο κατ' έτος. Κοινώς, μεγάλες καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και κίνδυνος μη αναγγελίας οφειλών ή εκπρόθεσμης αναγγελίας και απώλειας εσόδων. Εγκύκλιος με το χαρακτήρα του επείγοντος, φέρνει, όμως, τα πάνω- κάτω. 
Εφεξής, η παρακολούθηση του αποτελέσματος διεξαγωγής των προγραμμάτων πλειστηριασμού τρίτων καθώς και ο συντονισμός των εργασιών των αρμοδίων περιφερειακών υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. δεν θα διενεργείται πλέον από τις περιφερειακές υπηρεσίες,  αλλά από την κεντρική υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. Και για να μη χαθεί ούτε λεπτό, οι οδηγίες προς τους υπαλλήλους είναι σαφείς: 
  • Θα διαβιβάζονται από την κεντρική υπηρεσία σε τακτή εβδομαδιαία βάση, αρχεία με τους διενεργηθέντες πλειστηριασμούς και τις αντίστοιχες απαιτήσεις Ε.Φ.Κ.Α. προς αναγγελία (οι οποίες έχουν διαβιβασθεί για, την είσπραξη τους στο Κ.Ε.Α.Ο.), προκειμένου να καταχωρηθούν τα απαιτούμενα στοιχεία του πλειστηριασμού, να εκδοθούν εν συνεχεία οι αναγγελίες και να επιδοθούν εμπρόθεσμα και σύννομα στον υπάλληλο-συμβολαιογράφο επί του πλειστηριασμού
  • οι υπάλληλοι, οι οποίοι θα επιφορτιστούν με την παραλαβή και διαχείριση των διαβιβασθέντων αρχείων θα πρέπει να αναζητούν διαδικτυακά (στοχευμένα) και να κάνουν λήψη της δημοσιευθείσας πράξης πλειστηριασμού από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e- auctions. Η διαδικασία δεν απαιτεί ειδικούς κωδικούς πρόσβασης, ο εντοπισμός των προς αναγγελία απαιτήσεων του Ε.Φ.Κ.Α. θα πραγματοποιείται μαζικά και αυτόματα κατόπιν διασταύρωσης με μηχανογραφικό τρόπο των ΑΦΜ των καθ' ων οφειλετών, με την υποστηρικτική βάση δεδομένων οφειλών και υπευθύνων οφειλετών, η οποία τηρείται στην κεντρική υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.
  • Προκειμένου να αναγγελθούν και τυχόν οφειλές οι οποίες δεν έχουν ακόμα καταλογιστεί και αφορούν σε μη ελεγμένες χρονικές περιόδους ασφάλισης, κρίνεται σκόπιμο για τους συμπεριλαμβανόμενους στα διαβιβασθέντα αρχεία οφειλέτες, να ενημερώνονται σχετικά οι συναρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., προκειμένου να ολοκληρώνουν άμεσα τυχόν εκκρεμείς ελέγχους (π.χ. Ε.Δ.Κ., Ουσιαστικό Έλεγχο από Καταγγελία, κλπ), να διενεργούν νέους για τις μη ελεγχθείσες πρόσφατες χρονικές περιόδους ασφάλισης και να ελέγχουν τυχόν μη καταχωρημένες μεταβολές στα στοιχεία των κατά νόμο συνυπόχρεων υπευθύνων οφειλετών (ιδιότητα ευθύνης, έναρξη-λήξη θητείας ευθύνης).
  • Σύμφωνα με την 4η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου Έτους 2018 του ΚΕΑΟ, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος του τέταρτου τριμήνου διαμορφώθηκε στα 34,786 δισεκατ. ευρώ, δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 433 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, εκ των οποίων 64 εκατ. ευρώ αφορούν σε αύξηση στις κύριες οφειλές. 
Το… καμπανάκι ήταν ότι η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός στην ένταξη νέων οφειλών και στην αύξηση των πρόσθετων τελών για τους οφειλέτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ, αφετέρου στην εισαγωγή 47.379 νέων οφειλετών με συνολικές οφειλές ύψους 153 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στους εισπρακτικούς στόχους του ΚΕΑΟ για το 2019, τα 1,2 δις ευρώ της περασμένης χρονιάς είναι μόνο η αφετηρία… 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.