Την τριμερή συμφωνία  μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), του Υπουργείου Εσωτερικών και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό τη λειτουργία του Πληροφορικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» συνυπέγραψε ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης Τάσος Μαυρίδης.
Ο κ. Μαυρίδης δήλωσε σχετικά: «Ο Δήμος μας υιοθετεί το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και εργασιών ΙΡΙΔΑ. Χωρίς να δαπανήσουμε ούτε ένα ευρώ περνάμε στην ψηφιακή εποχή της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και εργασιών. Η ΙΡΙΔΑ είναι ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ασφαλές πληροφοριακό σύστημα που ενισχύει την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια, τον ιεραρχικό έλεγχο και τον συντονισμό των υπηρεσιών μας και ως εκ τούτου τη συνολική διοικητική ικανότητα του Δήμου, ώστε να ανταποκρίνεται με ταχύτητα, ακρίβεια και διαφάνεια στις λειτουργικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου οργανωτικού περιβάλλοντος και παράλληλα να επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση πόρων».
«Στελέχη της Ομάδας Υποστήριξης της ΙΡΙΔΑΣ από το Υπουργείου Εσωτερικών έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση των Στελεχών του Δήμου, θα είμαστε ένας από τους πρώτους Δήμους που θα χρησιμοποιήσει το εν λόγω σύστημα» συνέχισε ο Δήμαρχος για να καταλήξει: «Η υψηλή εξειδίκευση και η αρμονική συνεργασία των Στελεχών του Υπουργείου και του Δήμου μας, καθιστούν απόλυτα επιτυχημένο το εγχείρημα της μετάβασης του Δήμου μας στην ψηφιακή εποχή. Θέλω να ευχαριστήσω την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κυρία Βικτώρια Βασιώτη και τον Προϊστάμενο Τεχνολογίας και Πληροφορικής κ. Ιωάννη Δεληγιαννίδη για τον συντονισμό αυτής της συνεργασίας».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η «ΙΡΙΔΑ» αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τα στελέχη του Κέντρου Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και προσαρμόστηκε πλήρως στις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους.

Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μετέχουν στη συνεργασία και στους οποίους, το επόμενο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιείται καθολική χρήση του συστήματος «ΙΡΙΔΑ» είναι εκτός από τον Δήμο Λυκόβρυσης- Πεύκης οι εξής: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Δήμος Δωρίδος, Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δήμος Ιλίου, Δήμος Καστοριάς, Δήμος Φαρκαδόνας και Δήμος Χίου.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.