Αυτή είναι η νέα βεβαίωση μετακίνησης για τη σίτιση αδέσποτων ζώων ...
Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Ν. 4039/2012 και το Ν.4235/2014 λαμβάνει κάθε χρόνο τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αύξησης του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή της αρμοδιότητάς του. Συγκεκριμένα, η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής) έχει προβεί στις κάτωθι ενέργειες:
  • Σύναψη σύμβασης με ιδιώτη κτηνίατρο με σκοπό αφενός την περίθαλψη των τραυματισμένων και άρρωστων αδέσποτων ζώων αφετέρου την υλοποίηση προγράμματος στειρώσεων και εμβολιασμών σε σκύλους και γάτες. Τα ζώα αποπαρασιτώνονται, εμβολιάζονται και σημαίνονται ηλεκτρονικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στείρωση των θηλυκών ζώων.
  • Συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4039/2012.
  • Σύναψη σύμβασης με ιδιώτη, ο οποίος αναλαμβάνει την περισυλλογή, μεταφορά και φιλοξενία ζώων σε νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση κυνοτροφείου. Με τη συνεργασία αυτή ο δήμος μπορεί να ανταποκριθεί και στις περιπτώσεις που απαιτείται περισυλλογή ζώου ύποπτου για λύσσα από εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και απομόνωση και παρακολούθησή του για δύο εβδομάδες για τυχόν εκδήλωση της ασθένειας (ΚΥΑ 331/10301/ΦΕΚ 198 τ. Β’/5-2-2013).
  • Αγαστή συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία και φιλόζωους πολίτες του Δήμου για διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα και προσπάθειες για να δοθούν για υιοθεσία ή προσωρινή φιλοξενία σε φιλόζωους πολίτες
Μετά τις παραπάνω διαδικασίες ο νόμος προβλέπει ότι εφόσον τα ζώα είναι υγιή, «επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο τους περιβάλλον εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που περισυλλέγησαν» (άρθρο 9, παρ. 9 του Ν. 4032/2012).

Με γνώμονα  την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που έχουν προκύψει λόγω της εμφάνισης του  κορωνοϊού (COVID-19) και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προέβη, με δικά του χρήματα, άμεσα σε προμήθεια τροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ενώ προγραμματίζεται η προμήθεια και τοποθέτηση ταϊστρών και ποτιστρών αδέσποτων ζώων σε σημεία του Δήμου.
Τη Μεγάλη Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 παρελήφθησαν και διανεμήθηκαν ήδη οι πρώτες ποσότητες τροφών για τους αδέσποτους σκύλους και γάτες ενώ μέχρι σήμερα έχει υπάρξει μία δωρεά τροφών από εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο και ελπίζουμε να υπάρξουν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες.

Επιπλέον τη Μεγάλη Πέμπτη 16-4-2020, αναρτήθηκε στη Διαύγεια με  ΑΔΑ: Ω68746ΜΤΛ6-ΑΩ2 η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σύμφωνα με την οποία, στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης αναμένεται να αποδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα ποσό 7.500€ για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη σίτιση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων.

Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των φιλοζωικών σωματείων και άλλους εθελοντές φιλόζωους που δρουν εντός των ορίων του Δήμου, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρχει και υπάρχει κατάλληλη μέριμνα για τους αδέσποτους τετράποδους φίλους μας.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.