Αιτήματα για παροχή ασφαλιστικών και φορολογικών κινήτρων στον επιχειρηματικό κόσμο, ενώ αναλυτική επιστολή και αίτημα για τηλεδιάσκεψη αποστέλλονται στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το ΒΕΠ

Με την επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, τόσο με μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, όσο και με πρόσθετες φορολογικές εκπτώσεις ή ελαφρύνσεις, θα ξαναρχίσουν οι πάσης φύσεως οικονομικές δραστηριότητες. Την πρόταση αυτή εκφράζει προς την κυβέρνηση η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και συνιστά την εφαρμογή της κατά τη διάρκεια της σταδιακής άρσεως των προληπτικών μέτρων που επιβλήθηκαν για τον “Covid-19”. 
Συνεχείς είναι οι τηλεδιασκέψεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΒΕΠ, στη διάρκεια των οποίων ανταλλάσσονται απόψεις και εκτιμήσεις για τον τρόπο με τον οποίο η λειτουργία των επιχειρήσεων και της αγοράς θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς μετά τις 4 Μαΐου 2020, σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται σε κυβερνητικές πηγές. Για να επανέλθει η οικονομική δραστηριότητα, χωρίς αγκυλώσεις και προβλήματα, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει για μια φορά ακόμα την ανάγκη άμεσης εξειδικεύσεως των προτάσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να μην κλείσουν οι πιο ευάλωτες, αλλά και να μην χαθούν θέσεις εργασίας. 
Συγκεκριμένα, η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς επισημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες σε φορολογικό, ασφαλιστικό και χρηματοπιστωτικό επίπεδο, ώστε να στηριχθεί ουσιωδώς η επιχειρηματικότητα. 
Στο πρώτο επίπεδο, η Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου ζητεί από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου σε ένα νέο που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και θα διαθέτει απλοποιημένες διαδικασίες. Πρέπει να μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής, να αποφασιστεί απαλλαγή προκαταβολής του φόρου εισοδήματος, επιβράβευση των επιχειρήσεων που εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους με φορολογικά κίνητρα.
Παράλληλα, το ΒΕΠ εισηγείται προς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης την υιοθέτηση μέτρων τόνωσης των εξαγωγών με φοροαπαλλαγές, μείωση και πλήρη απαλλαγή φορολογίας ανάλογα με το ποσοστό των εξαγωγών στις ακαθάριστες πωλήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να χορηγηθούν φορολογικά κίνητρα σε  μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε επενδύσεις. Επίσης, να απαλλαγούν από τη φορολόγηση για τα τρία πρώτα έτη λειτουργία τους όσες νέες επιχειρήσεις ιδρυθούν και λειτουργήσουν με παραγωγικές και μεταποιητικές δραστηριότητες. 
Στο δεύτερο επίπεδο που αφορά στα Ασφαλιστικά, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς ζητεί ριζικές αλλαγές στο ισχύον σύστημα, απλοποίηση των διαδικασιών και παροχή κινήτρων, ώστε να ξεκαθαριστεί τι καταβάλλει ο εργοδότης και τι ο εργαζόμενος, αλλά και να υπάρχει δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής βαθμίδος. 
Όσον αφορά στην εφαρμογή του μέτρου στήριξης που προβλέπει έκπτωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές της περιόδου απασχόλησης μηνός Φεβρουαρίου - Μαρτίου σε όσους θελήσουν να τις καταβάλλουν στην προβλεπόμενη από το νόμο ημερομηνία τους, θα πρέπει να είναι ουσιαστική έκπτωση και όχι να αφαιρεθεί αυτό το ποσό από τον υπολογισμό της σύνταξης. Προτείνεται επίσης, επιδότηση εργοδοτικών εισφορών κατά 100% με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας για ένα έτος από την λήξη επιδότησης.
Σχετικώς με τη ρευστότητα, σε τρίτο επίπεδο, το ΒΕΠ υπογραμμίζει ότι πρέπει να καθοριστούν ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα παρέχουν άμεση ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χαμηλότοκο δανεισμό, κεφάλαια κίνησης και  μικροχρηματοδοτήσεις ή μικροπιστώσεις, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Επίσης πρέπει να καθοριστούν εντός του Μαΐου, νέα ευέλικτα εργαλεία επιχορηγήσεων για επεκτάσεις ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μεταποιητικών μονάδων, δημιουργία νέων μονάδων, προσλήψεις προσωπικού, καθώς και μια δέσμη ενεργειών που θα ενισχύουν την εθνική οικονομία. 
Μετά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη της Διοικούσας Επιτροπής, ο Πρόεδρος του ΒΕΠ κ. Ανδριανός Μιχάλαρος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 
«Από την έναρξη της υγειονομικής κρίσεως που προκάλεσε η εξάπλωση του “Covid-19” παρακολουθούμε τις εξελίξεις και στεκόμαστε αρωγοί στις επιχειρήσεις – μέλη του ΒΕΠ. Παράλληλα συνταχθήκαμε με τις προσπάθειες της κυβέρνησης για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και προτείναμε άμεσα μια σειρά οριζόντιων μέτρων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, αλλά και στην Περιφέρεια Αττικής.
»Χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης, ακούσαμε πολλά αλλά διαπιστώνουμε ότι η θεωρία δεν συνοδεύεται από τις πράξεις. Για το λόγο αυτό επιμένουμε στη διατύπωση προτάσεων προς κάθε αρμόδιο παράγοντα. Επιμένουμε στην άποψη ότι η παραγωγή είναι η διέξοδος από την κρίση, εξηγούμε ότι η μεταποίηση αποτελεί ίσως έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες της χώρας, όπως και οι βιοτεχνίες θεωρούνται εκ του αποτελέσματος η ραχοκοκκαλιά της εθνικής οικονομίας. 
»Το ΒΕΠ θα καταθέσει στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη αναλυτική επιστολή με τις προτάσεις του βιοτεχνικού κόσμου και θα ζητήσουμε τηλεδιάσκεψη μαζί του προκειμένου να τον ενημερώσουμε άμεσα, αναλυτικά και με σαφήνεια για τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας».


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.