Τα περίφημα γενικά και τοπικά lock down που επιβλήθηκαν εντός του προηγουμένου έτους είχαν ως συνέπεια περισσότεροι από 1.700.000 μισθωτοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να τεθούν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας για χρονικά διαστήματα από 3 έως και 10 μήνες, πάνω από 1.500.000 ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι να αναστείλουν τη λειτουργία τους, για 5 έως και 7 μήνες τουλάχιστον μέσα στο 2020 ή να υπολειτουργούν τουλάχιστον για 9 μήνες μέσα στο προηγούμενο έτος, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποίησαν σημαντικά μειωμένους τζίρους.


Επιπλέον περισσότεροι από 400.000 ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων υποχρεώθηκαν για χρονικά διαστήματα από 6 έως και 10 μήνες μέσα στο 2020 να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα κατά 40% ή και περισσότερο.

«Ουδέν κακόν αμιγές καλού», όμως,  αφού τα επιδόματα πάσης φύσεων που χορηγήθηκαν είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα και έτσι θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των μισθωτών εργαζομένων που θα είναι δικαιούχοι μεγάλου ύψους επιστροφών φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Αυτό θα συμβεί επειδή κατά τη διάρκεια του 2020 οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί των μισθών των εργαζομένων αυτών υπολογίστηκαν, όσους μήνες αυτοί εργάζονταν κανονικά, ωσάν οι αποδοχές τους να ήταν σε ετήσια βάση ίδιες με τα επίπεδα στα οποία είχαν διαμορφωθεί πριν ξεσπάσει η πανδημία του κορωνοϊού. Όμως τα ποσά των φόρων που αναλογούν στα - σημαντικά μειωμένα -  ετήσια φορολογητέα εισοδήματα του 2020 είναι, τελικά,  πολύ μικρότερα από αυτά που παρακρατήθηκαν συνολικά στη διάρκεια του 2020. Συνεπώς τα επιπλέον ποσά που παρακρατήθηκαν θα πρέπει να επιστραφούν από το Δημόσιο στους εργαζόμενους με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλλουν φέτος.

Για παράδειγμα ένας φορολογούμενος με φορολογητέο μισθό 1.600 ευρώ το μήνα που ήταν σε αναστολή για ένα εξάμηνο, είχε κρατήσεις φόρου 1.738 ευρώ, αλλά τελικά ο φόρος που αναλογεί θα είναι 879 ευρώ, με αποτέλεσμα να έχει επιστροφή φόρου 859 ευρώ.

Ένας φορολογούμενος με μισθός 1.250 ευρώ το μήνα, είχε κρατήσεις 1.013 ευρώ, και θα έχει επιστροφή φόρου 780 ευρώ, αφού ο φόρος που αναλογεί είναι 233 ευρώ.

Δείτε αναλυτικό πίνακα με το ποσό της επιστροφής φόρου ανάλογα με το μισθό ΕΔΩ

Πέραν αυτού, εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί θα απαλλαγούν από το φόρο εισοδήματος, αφού η απώλεια των φορολογητέων εισοδημάτων θα έχει ως αποτέλεσμα να βρεθούν κάτω από τα όρια του αφορολόγητου , ενώ πολλοί θα αποκτήσουν το δικαίωμα σε διάφορα επιδόματα για τα οποία δεν ήταν επιλέξιμοι λόγω ύψους εισοδήματος. Επίσης, για τους ίδιους λόγους κάποιοι φορολογούμενοι θα βρεθούν κάτω από τα όρια του ΕΝΦΙΑ.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.