Την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης πέτυχε ο Δήμος Διονύσου, ο οποίος εντάχθηκε στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Φιλόδημος» και εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 3.540.200,00 €  για έργα βελτίωσης του δικτύου. Η συνολική μελέτη του έργου αφορά  την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης.

Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εξ’ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του προσφερόμενου νερού. Επιπλέον προβλέπει την εγκατάσταση εξοπλισμού εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης που ρυθμίζει αυτόματα τη λειτουργία των δικτύων με αποτέλεσμα να αποφεύγονται φαινόμενα υπερπίεσης, θραύσεων και εισχώρησης στο νερό, βλαπτικών ουσιών και φερτών υλικών. Τέλος,  περιλαμβάνεται η εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης  η οποία θα δίνει στον Δήμο τη δυνατότητα άμεσου υπολογισμού του υδατικού ισοζυγίου σε κάθε ζώνη και θα εντοπίζει όλα τα φαινόμενα λαθροληψίας νερού  και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται τα έργα: Δημιουργία έντεκα (11) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ποιότητας νερού, δημιουργία εννέα (9) Σταθμών Διαχείρισης Πίεσης, δημιουργία επτά (7) Σταθμών Μέτρησης Πίεσης, δημιουργία Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης και προμήθεια και εγκατάσταση  Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου με τα λογισμικά και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις  επικοινωνίες.

Ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Διονύσης Ζαμάνης δήλωσε σχετικά : «Πετύχαμε να εξασφαλίσουμε την πλήρη αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου μας. Με την εγκατάσταση του υπερσύγχρονου συστήματος ελέγχου πίεσης, διαρροών και ποιότητας νερού του δικτύου, οι βλάβες και οι διαρροές θα ελαχιστοποιηθούν και η ποιότητα του νερού που καταναλώνουμε θα βελτιωθεί πολύ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά  σημαντικό έργο υποδομής με πολλαπλά οφέλη, για τους δημότες και το περιβάλλον».

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.