Θέση για τα 7 δισ. ευρώ των έργων της «ψηφιακής βίβλου» αλλά και τα έργα του ιδιωτικού τομέα, με τα οποία επιχειρείται το ψηφιακό άλμα της χώρας την επόμενη πενταετία, παίρνουν νέοι και παλαιοί παίκτες σε μια αγορά, αυτή της τεχνολογίας, που θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια. Νέοι παίκτες εισέρχονται δυναμικά, νέες επενδύσεις δρομολογούνται σε όλη την τεχνολογική αλυσίδα -από τις υποδομές των data centers και τις εφαρμογές cloud ως το λογισμικό-, νέες στρατηγικές συμμαχίες συνάπτονται και η μία εξαγορά διαδέχεται την άλλη, καθώς όλοι προετοιμάζονται γι’ αυτό που αποκαλείται «τεχνολογική άνοιξη» στη χώρα. Τη διαμόρφωση μιας νέας, τεράστιας αγοράς που ουσιαστικά θα μετασχηματίσει ολόκληρη την οικονομία και το επιχειρείν. Το εμπόριο, τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες, το Δημόσιο. Μια διαδικασία βαθύτερη, που αν επιχειρηθεί να αποτιμηθεί, θα μιλούσαμε για επενδύσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα 7 δισ. ευρώ που θέλει να κινητοποιήσει μόνο το Δημόσιο ως το 2025.

Τουλάχιστον άλλα 5 δισ. ευρώ σε κεφάλαια εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει ως το τέλος της δεκαετίας και ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος πρέπει να ακολουθήσει το τρένο της αλλαγής: από τις βαριές βιομηχανίες και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ως τα καταστήματα λιανικής που λόγω και της πανδημίας επισπεύδουν τη στροφή τους στις ψηφιακές αγορές.

Σε κάθε περίπτωση η «Βίβλος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού» της χώρας, που συνέταξε η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπό τον κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και σε ρόλο- κλειδί τον μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο υφυπουργό του Γρηγόρη Ζαριφόπουλο, πρώην επικεφαλής της Google στη ΝΑ Ευρώπη, αποτελεί και τον βασικό μπούσουλα των βημάτων που ήδη δρομολογούνται και θα δρομολογηθούν με άξονα τη δημόσια διοίκηση. Χαρακτηριστικό της βαρύτητάς της αποτελεί το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των δράσεων που προτείνει θα ενταχθούν στο Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης δεσμεύοντας ένα κονδύλι γύρω στα 6 δισ. ευρώ. Άλλο 1 δισ. ευρώ έχει ήδη δεσμευτεί μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο και ουσιαστικά χρηματοδοτεί τα έργα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σημειωτέον ότι η Βίβλος προβλέπει 455 έργα-παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα τα επόμενα πέντε χρόνια, είτε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είτε από άλλα υπουργεία και φορείς, καθώς αφορούν αρμοδιότητές τους με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση και τον μετασχηματισμό της χώρας. Εξ αυτών τα 105 έργα είναι ήδη σε εξέλιξη.

Τα βασικά έργα

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις σύστασης μητρώων δεδομένων και πληροφοριώνδημιουργία νέων υπηρεσιώνμικρά και μεγάλα έργα πληροφορικής που θα συμβάλουν στον μετασχηματισμό τόσο της κοινωνίας όσο και των παραγωγικών διαδικασιών.

Μεταξύ των έργων συγκαταλέγεται η δημιουργία του Taxis II, του ICISnet II, του έργου των αστυνομικών ταυτοτήτων, η δημιουργία ηλεκτρονικών διοδίων, η δημιουργία ενός Εθνικού Μητρώου Υποδομών (δρόμοι, γέφυρες, τούνελ κ.λπ.), η ψηφιοποίηση κρίσιμων αρχείων, π.χ. αποφάσεων δικαστηρίων, ιατρικών και τουριστικών δεδομένων, ασφαλιστικής κάλυψης κ.λπ., η ανάπτυξη υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας, η ενίσχυση των κέντρων υπερυπολογιστών, η δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης πρωτογενούς παραγωγής, η δημιουργία δικτύου οπτικών ινών στα νησιά και την Εγνατία οδό, η εγκατάσταση υποδομών οπτικών ινών σε κτίρια κ.ά. Επίσης περιλαμβάνονται δράσεις ενίσχυσης της ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας από ΜΜΕ, πολίτες κ.ά.

Μάλιστα, κάποια από αυτά βρίσκονται ήδη σε λειτουργία όπως το myAADElive (παροχή υπηρεσιών μέσω βιντεοκλήσης από την ΑΑΔΕ), η προσωρινή άδεια οδήγησης, η άυλη συνταγογράφηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις μέσω του gov.gr. Ειδικότερα, από τα 38 οριζόντια έργα που αφορούν το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, τα 21 βρίσκονται σε εξέλιξη. Μάλιστα ολοκληρώνονται τα τέσσερα εξ αυτών: Εθνική Υποδομή Αυθεντικοποίησης Πολιτών, Εθνική Υποδομή Ειδοποιήσεων, Know Your Customer, Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Αναλυτικά, τα οριζόντια μέτρα είναι:

 • Υλοποίηση έργου νέων ταυτοτήτων
 • Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης – Φάση ΙΙ
 • Εθνικά Σύνολα Αναφοράς (Ν.3882/2010) για την αξιοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων
 • Ψηφιακή Τράπεζα Χρήσης Γης
 • Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της ΓΥΣ – Ανάπτυξη και Παροχή Υπηρεσιών
 • Ψηφιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας
 • Μητρώο Διαλειτουργικότητας
 • Αναβάθμιση διαθεσιμότητας, εφεδρείας, ασφάλειας δεδομένων, που φιλοξενούνται στις υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ
 • Εθνική Υποδομή Αυθεντικοποίησης Πολιτών
 • Εθνική Υποδομή Ειδοποιήσεων
 • Κεντρική Κυβερνητική Συμφωνία απόκτησης Αδειών Λογισμικού
 • Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών
 • Κεντρικό και Ενιαίο Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Government ERP)
 • Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ενιαίο σύστημα μισθοδοσίας για τους δημόσιους υπαλλήλους.
 • Επέκταση Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων
 • Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας
 • Αναβάθμιση της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια»
 • Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων
 • Επανασχεδιασμός του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Δημοσίων Συμβάσεων
 • Μητρώο Αναθετουσών Αρχών
 • Επανασχεδιασμός του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
 • Ηλεκτρονικά καταστήματα (eShops) και αγορές (eMarketplaces) στις δημόσιες συμβάσεις
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασίας πιστοποίησης εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων – πλατφορμών υποβολής προσφορών του τομέα Δημοσίων Συμβάσεων
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA) και διασύνδεση των ταμειακών μηχανών
 • Υλοποίηση πλατφόρμας υποστήριξης υπηρεσιών Data Analytics
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες
 • Κεντρικό σύστημα υποδοχής και διαχείρισης προτάσεων από τους πολίτες
 • Σύστημα παρακολούθησης δράσεων ΤΠΕ
 • Διασφάλιση ποιότητας κατά την υλοποίηση ΤΠΕ (QA)
 • Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης – Digital Media Center
 • Ψηφιοποίηση των Γενικών Αρχείων του Κράτους
 • Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων – Φάση ΙΙ
 • Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση
 • Know Υour Customer
 • Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας
 • Υποδομές Κέντρων Δεδομένων ΕΔΥΤΕ

Επίσης προβλέπονται μια σειρά από σημαντικά έργα στους λεγόμενους στρατηγικούς άξονες παρέμβασης. Μεταξύ αυτών, η ανάπτυξη υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας, η ανάπτυξη δικτύου υποβρυχίων καλωδίων σύνδεσης με τα ελληνικά νησιά, η ανάπτυξη των δικτύων 5G, έργο ανάπτυξης μικροδορυφόρων, η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, η δημιουργία τεχνολογικών εργαστηρίων στα σχολεία, η ψηφιοποίηση του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, τα προηγμένα και ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, αυτοματισμού και ρομποτικής, η εισαγωγή τεχνολογιών Robotic Process Automation για τη μείωση των επαναλαμβανόμενων διοικητικών εργασιών, η εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και η ενίσχυση της χρήσης υπερυπολογιστών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Από εκεί και έπειτα υπάρχουν πολλοί τομείς και υποομάδες όπου εντάσσονται τα υπόλοιπα έργα που αφορούν το σύνολο των τομέων της λειτουργίας του κράτους αλλά και της οικονομίας.

Υλοποιούνται

Από τα 105 έργα που «τρέχουν», ήδη κάποια παραδίδονται. Μεταξύ αυτών η υπηρεσία «Know Your Customer», μέσα από την οποία ιδιωτικοί οργανισμοί, όπως οι τράπεζες, μπορούν μετά από συγκατάθεση του πολίτη να αντλούν κατευθείαν στοιχεία από τους οργανισμούς του Δημοσίου και να αποκτούν πρόσβαση στα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Αυτές τις ημέρες ξεκινά τη λειτουργία του και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, το οποίο θα αποτελεί κεντρικό σημείο όπου οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να καταγράφουν και να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να ενημερώνονται όλοι οι φορείς της δημόσιας διοίκησης και πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς.

Ως το τέλος του μήνα είναι προγραμματισμένη η λειτουργία της ψηφιοποίησης για τη μεταβίβαση οχημάτων. Το έργο αφορά την απλούστευση των διαδικασιών και την υλοποίηση εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών που αφορούν τη μεταβίβαση οχήματος καθώς και την άρση παρακράτησης κυριότητας οχημάτων.

Την ίδια περίοδο περίπου αναμένεται να λειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών.

Τον Απρίλιο αναμένεται να έχει λειτουργήσει η ψηφιοποίηση της διαδικασίας κάλυψης θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Για τον Μάιο του 2021 έχει προγραμματιστεί η ανάπτυξη ενός συστήματος αποτίμησης της ψηφιακής ωριμότητας των εταιρειών και τεκμηρίωσης του σχεδιασμού κρατικών ενισχύσεων για τον μετασχηματισμό τους (Digitometer). Τον ίδιο μήνα έχει προγραμματιστεί να γίνει διαθέσιμη και η εφαρμογή που επιτρέπει την εξ αποστάσεως εγγραφή στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, όπως και η αναβάθμιση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Για τον Ιούνιο προγραμματίζεται η Ψηφιακή Υπηρεσία Απόκτησης και Διαχείρισης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, το πληροφοριακό σύστημα που θα υποστηρίζει τις λειτουργίες μεταφοράς των μαθητών, καθώς και η ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Δρομολογούνται φέτος

Μόνο από το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν δρομολογηθεί για φέτος έργα συνολικού ύψους 236 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποκαλούμενη «ψηφιακή ατζέντα».

Μεταξύ άλλων, δρομολογείται μέχρι τα τέλη του 2021 η αναβάθμιση των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων (ή η δημιουργία νέων) σε διάφορους τομείς (π.χ. κοινωνικής ασφάλισης, υγείας, δημοσιονομικό, τελωνειακό, ναυτιλίας). Επίσης, προωθείται η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με τη μετεγκατάσταση του συστήματος στις υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ. Αλλά και η αναβάθμισή του, με τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας πιλοτικής εφαρμογής ηλεκτρονικών καταλόγων (eCatalogues) για τις προμήθειες του Δημοσίου. Επίσης, δρομολογείται η επέκταση της G-Cloud υποδομής της ΓΓΠΣ, ώστε να μεταφερθεί εκεί το σύνολο των δεδομένων και μητρώων του Δημοσίου.

Κομβική δράση αποτελεί η αναβάθμιση των ΚΕΠ. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η σύνδεση του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ με την Ελληνική Αστυνομία, το υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και τις Αποκεντρωμένες Περιφέρειες.

Ανάμεσα στις ψηφιακές υπηρεσίες, που θα γίνουν διαθέσιμες εντός του 2021, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, είναι η αλλαγή ταχυδρομικής διεύθυνσης και στοιχείων επικοινωνίας πολιτών και επιχειρήσεων προς φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επίσης, θα γίνει εφικτή η online δήλωση ανεργίας, καθώς και η απλούστευση της διαδικασίας δήλωσης απώλειας σε όλους τους φορείς του Δημοσίου που έχουν σχετική αρμοδιότητα (νοσοκομεία, ληξιαρχεία, ασφαλιστικό φορέα, υπουργείο Δικαιοσύνης, ΑΑΔΕ).

Μεταξύ των ψηφιακών υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις, που θα γίνουν ενεργές εντός του 2021, είναι η δημιουργία εφαρμογής για την έκδοση νέας άδειας οδήγησης, η δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήματος μεταβίβασης οχήματος.

Στην ατζέντα των έργων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το 2021 εντάσσονται, επίσης, το Αϋλο Συναινετικό Διαζύγιο, ο εμπλουτισμός της ψηφιακής δήλωσης γέννησης, η πλήρης αποϋλοποίηση των ενσήμων, η ηλεκτρονική αίτηση ποινικού μητρώου, τα ψηφιακά Αποσπάσματα Απολυτηρίων Λυκείου.

Ψηφιακές υπογραφές

Στο μεταξύ, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης δρομολογείται, εντός του 2021, η διανομή 150.000 ψηφιακών υπογραφών/πιστοποιητικών. Επίσης, δρομολογείται η δημιουργία Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας, αλλά και Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης.

Εξάλλου, το 2ο τρίμηνο του 2021 θα δημοπρατηθεί το έργο της ψηφιοποίησης αρχείων υποθηκοφυλακείων που θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Δίκτυα νέας γενιάς

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, εντός του 2021, το υπουργείο θα τρέξει τα έργα που συνδέονται με την αναβάθμιση της πρόσβασης σε Δίκτυα Νέας Γενιάς (NGA) για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας. Στις δράσεις περιλαμβάνεται η ανάπτυξη υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας (Ultra Fast Broadband – UFBB) σε περιοχές που δεν καλύπτονται από τα εμπορικά πλάνα των παρόχων. Επίσης, περιλαμβάνεται η χορήγηση κουπονιού (voucher) για σύνδεση σε δίκτυα υπερυψηλής ευρυζωνικότητας σε τελικούς χρήστες (Superfast Broadband – SFBB).

Οι παίκτες

Για όλα τα παραπάνω που σχεδιάζονται από το Δημόσιο, φυσικά, οι παίκτες του κλάδου της πληροφορικής ήδη έχουν πάρει θέση προκειμένου να χτυπήσουν μεγάλα και μικρότερα έργα μέσα από τις προκηρύξεις που ήδη βγάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης -είτε μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας είτε όχι- ή οι αρμόδιοι φορείς προκήρυξης και εποπτείας των έργων (τα αντίστοιχα υπουργεία κ.ο.κ.).

Πέρα όμως από τις προκηρύξεις του Δημοσίου, η μεγάλη εικόνα δεν παύει να αφορά το σύνολο της οικονομίας, γεγονός που έχει κινητοποιήσει κάθε εμπλεκόμενο σε μία αγορά που είχε μείνει πολύ πίσω στη χώρα μας. Ετσι καταγράφονται ήδη συμμαχίες για μεγάλα projects μεταξύ μεγάλων παικτών.

Ως μεγαλύτερος διεκδικητής έργων, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμφανίζεται ο όμιλος ΟΤΕ, ο οποίος υπό την ηγεσία του κ. Μιχάλη Τσαμάζ έχει ξεφύγει προ πολλού από τα στενά όρια των τηλεπικοινωνιών και αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα ή αλλιώς ο μεγαλύτερος system integrator, στη γλώσσα της παροχής τεχνολογικών λύσεων. Ο όμιλος έχει συμμετάσχει -μόνος του ή σε συνεργασία με άλλες εταιρείες- στην ανάπτυξη μερικών εκ των πιο εμβληματικών έργων πληροφορικής του Δημοσίου των τελευταίων ετών, όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι ψηφιακές υπογραφές και η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο. Ακόμη έχει αναπτύξει το σύστημα τηλεϊατρικής στα νησιά μας, ενώ έχει ολοκληρώσει και έργα ψηφιοποίησης, όπως η «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός».

Από εκεί και έπειτα στις μεγάλες δυνάμεις του χώρου παραμένουν η Intrasoft International, με επικεφαλής τον κ. Κωνσταντίνο Κόκκαλη. Η εταιρεία του ομίλου Intracom Holdings, από το 1996 που συστάθηκε, έχει εξελιχθεί σε διεθνή εταιρεία με έργα σε 70 διαφορετικές χώρες και προσωπικό άνω των 2.200 εργαζομένων, γεγονός που την ώθησε να μεταφέρει εν μέσω της κρίσης την έδρα της στο Λουξεμβούργο.

Στους μεγάλους του χώρου επίσης συμπεριλαμβάνεται και η Uni Systems, εταιρεία παροχής λύσεων και υπηρεσιών Πληροφορικής, του ομίλου Info-Quest του κ. Θεόδωρου Φέσσα. Πρόκειται για μία απ’ τις παλαιότερες στον χώρο μια και μετρά ήδη 55 χρόνια ζωής, η οποία στα χρόνια της κρίσης αναγκάστηκε να ακολουθήσει μια πιο εξωστρεφή δραστηριότητα λαμβάνοντας σημαντικά έργα από οργανισμούς, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις σε 30 χώρες.

Επίσης, ένας σημαντικός system integrator, ο οποίος μάλιστα είχε πάντα έντονη δραστηριότητα στη διεκδίκηση και εκτέλεση έργων για το Δημόσιο, είναι η εισηγμένη στο Χ.Α. Space Hellas των κυρίων Σπύρου Μανωλόπουλου και Παναγιώτη Μπέλλου, όπου έχει μετοχική θέση και η Alpha Bank. Η Space Hellas μάλιστα από κοινού με την Epsilon Net του κ. Γιάννη Μίχου πρωταγωνίστησαν σε ένα σημαντικό ντιλ που εντάσσεται στην αναδιάταξη των δυνάμεων που είναι σε εξέλιξη στην αγορά με φόντο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, την εξαγορά της SingularLogic από τη MIG αντί 18 εκατ. ευρώ. Η Εpsilon Net, μέσω της νεοϊδρυθείσας εταιρείας Epsilon SingularLogic A.E., θα αναλάβει τον τομέα ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP συστημάτων και η Space Hellas, μέσω της SingularLogic A.E., τη διοίκηση του υφιστάμενου τομέα του Integration και των έργων για μεγάλους πελάτες τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και του Δημοσίου.

Από τους αξιόλογους υφιστάμενους παίκτες στον χώρο του integration είναι και η Cosmos Business Systems, στην οποία μεγαλομέτοχος είναι ο κ. Δημήτρης Δάφνης (με ποσοστό 65%), ενώ αξιοσημείωτη μετοχική παρουσία έχουν η Vodafone (17%) και η Info-Quest AEBE (16%). Με τις δύο τελευταίες, μάλιστα, αρκετές φορές η Cosmos Business Systems διεκδικεί έργα. Οπως έλεγε πρόσφατα ο κ. Δάφνης, την επόμενη πενταετία στόχος για την εταιρεία είναι η διεκδίκηση έργων συνολικής αξίας άνω των 2 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πάντως ότι η Vodafone, με επικεφαλής τον κ. Χάρη Μπρουμίδη, ξεκινά πιο δυναμικά στη μάχη της διεκδίκησης έργων του Δημοσίου. Μάλιστα την περασμένη χρονιά συγκρότησε τη Διεύθυνση Δημοσίου Τομέα ενισχύοντάς τη με γνωστά στελέχη όπως ο κ. Πάρις Δεληγιανάκης, μέχρι πρότινος διευθυντής Στρατηγικής της εταιρείας, και ο κ. Στέλιος Ράλλης, πρώην γ.γ. Ψηφιακής Πολιτικής.

Ανάλογες κινήσεις κάνει και η Wind Hellas, υπό τον κ. Νάσο Ζαρκαλή, δημιουργώντας μονάδα υλοποίησης έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ICT). Επικεφαλής της νέας προσπάθειας τοποθετήθηκε ο μέχρι πρότινος ICT Senior Sales Segment Leader του ομίλου ΟTΕ Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, με μεγάλη πείρα σε έργα κυρίως του δημόσιου τομέα.

Παράλληλα μέρος της πίτας των νέων έργων θα διεκδικήσουν και οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες συμβούλων (Deloitte, PwC, KPMG, EY, Accenture), τόσο στο κομμάτι της συμβουλευτικής όσο και στο τεχνικό κομμάτι, δεδομένου ότι διαθέτουν μεγάλα τμήματα που τους κατατάσσουν μεταξύ των system integrators, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ίσως την Accenture υπό τον κ. Κυριάκο Σαμπατακάκη.

Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός ότι όλες οι εταιρείες, ακόμα και οι μεγαλύτερες μεταξύ τους, σε πολλές περιπτώσεις έχουν κινηθεί και κινούνται συνεργατικά για την ανάληψη σημαντικών έργων. Μια στρατηγική που προτιμάται όχι μόνο για να μοιραστεί το κόστος στους διαγωνισμούς ώστε να κατατεθεί καλύτερη κοινή προσφορά, αλλά και να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει δυνατότητα να έρθουν σε πέρας πολύπλοκα έργα. Για παράδειγμα το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με το οποίο ουσιαστικά δημιουργήθηκε δίκτυο διασύνδεσης υπουργείων, νομαρχιών, δήμων, κρατικών νοσοκομείων και δημόσιων φορέων ήταν αποτέλεσμα σύμπραξης μεγάλων εταιρειών όπως ο ΟΤΕ, η Space Hellas κ.ο.κ.

Υπ’ αυτή την οπτική υπάρχουν και πολλοί μικρότεροι παίκτες που τελικά θα πάρουν κάτι από την πίτα των έργων αναλαμβάνοντας εργολαβικά συγκεκριμένα υποτμήματα.

Φυσικά, πέραν των intergrators που θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας τα νέα έργα, υπάρχουν και άλλοι παίκτες που θα ανταγωνίζονται για τις δουλειές που ανοίγουν. Πρώτα απ’ όλα είναι οι εταιρείες που κατασκευάζουν και εμπορεύονται το hardware, πάνω στο οποίο θα «κουμπώσουν» οι νέες λύσεις, όπως η Cisco, η HP, η Lenovo, η Dell κ.ο.κ.

Από εκεί και έπειτα, φυσικά είναι και οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που προσφέρουν τις πλατφόρμες στο cloud για να στηθεί σχεδόν το σύνολο αυτών των έργων που θα δρομολογήσει τόσο το Δημόσιο όσο και ο ιδιωτικός τομέας. Ετσι, συνδέεται και το γεγονός ότι η Microsoft δρομολογεί τη μεγάλη επένδυση των data centers ώστε να προσφέρει πιο… ελκυστική φιλοξενία και εργαλεία στις εταιρείες αλλά και το Δημόσιο. Ή ότι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία που διαθέτει Data Center στη χώρα, η Lamda Helix, εξαγοράστηκε απ’ την αμερικάνικη Digital Realty προαναγγέλλοντας και νέο γύρο επενδύσεων σε υποδομές. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι πλέον και η Amazon Web Services, που σήμερα θεωρείται leader στον χώρο της παροχής υπηρεσιών cloud computing στον κόσμο, άνοιξε φέτος και επισήμως γραφείο στην Ελλάδα…

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.