Οι πρώτοι «έξυπνοι» μετρητές ύδρευσης (Smartmeters), από τους 12.000 που έχουν προγραμματιστεί να μπουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, άρχισαν ήδη να τοποθετούνται. Η αρχή έγινε τη Δευτέρα 18 Ιουλίου από την περιοχή της  Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας, την οποία  επισκέφθηκαν ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης, ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών και Ενεργειακής Αναβάθμισης Στέφανος Κριεμάδης, ο Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Καθημερινότητας του Πολίτη Μιχάλης Τσιλιγκίρης και στελέχη του Τομέα Ύδρευσης καθώς και του αναδόχου του έργου.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Διονύσου, μετά από πολυετείς προσπάθειες, πέτυχε την έγκριση χρηματοδότησης δύο εμβληματικών έργων για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και του μετρητικού συστήματος οικιακών καταναλώσεων. Οι χρηματοδοτούμενες αυτές πράξεις αφορούν:

Α. Στην σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», η οποία το έτος 2019 υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση και εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, συνολικού προϋπολογισμού 3.357.548,00 € πλέον ΦΠΑ και

Β. Στη σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»,  η οποία το έτος 2020 υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση και εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΠΠΕΡΑΑ) συνολικού προϋπολογισμού 1.735.628,00 € με ΦΠΑ.

Οι δύο αυτές πράξεις είναι συμπληρωματικές και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού σε όλες τις βασικές υποδομές υδροδότησης, την ενεργειακή αναβάθμιση των αντλιοστασίων και την  ολική αναβάθμιση του μετρητικού συστήματος του Δήμου μας με την προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ύδρευσης (Smart Meters) με δυνατότητα απομακρυσμένης συλλογής μετρήσεων. Το σύστημα  θα εφαρμοσθεί στους υδρομετρητές του Δήμου και οι εργασίες αντικατάστασης ξεκίνησαν ήδη.

Με την εφαρμογή του συστήματος τα οφέλη θα είναι πολλαπλά και θα αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες του Δήμου μας, όπως:

- Δυνατότητα ταχύτατης πληροφόρησης και ενημέρωσης των δημοτών για διάφορα συμβάντα όπως θραύσεις, διαρροές ή κακόβουλες πράξεις στα εσωτερικά τους δίκτυα. Έτσι θα αποφεύγεται η άσκοπη και εν αγνοία τους σπατάλη του πολύτιμου αγαθού του νερού και συνεπακόλουθα οι αυξημένες χρεώσεις.

- Δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της υδρευτικής κατάστασης, των καταναλώσεων και των συμβάντων της κάθε υδατοπαροχής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής. Με αυτό τον τρόπο θα αναπτυχθεί η διεπαφή μεταξύ καταναλωτή και υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου.

- Βελτίωση της ποιότητας της ζωής των Δημοτών μέσω της προστασίας της δημόσιας υγείας καθώς και της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού.

- Εγκατάσταση ενός ασφαλούς και σύγχρονου συστήματος καταγραφής οικιακών καταναλώσεων και αυτόματης μεταφοράς δεδομένων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα υδατοκλοπών και να εφαρμοστεί αξιόπιστα η ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης  από το Δήμο.

- Αντιμετώπιση με τον πλέον αποδοτικό τρόπο της αυξανόμενης ζήτησης νερού (ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες).

- Συγκέντρωση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για την διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης και την υποστήριξη αποφάσεων που τυχόν απαιτηθούν.

- Διασφάλιση της βιωσιμότητας του Δήμου, ενισχύοντάς την με οικονομικούς πόρους για τη βελτίωση της επάρκειας των υποδομών και των συστημάτων διαχείρισης των υδάτινων πόρων, επιτυγχάνοντας το σκοπό της διασφάλισης αδιάλειπτης παροχής καθαρού και υγιεινού νερού στο σύνολο των δημοτών.

Οι νέοι έξυπνοι υδρομετρητές (smart meters) που θα τοποθετηθούν είναι απαλλαγμένοι από τα προβλήματα του παρελθόντος, έχουν διαφορετική αρχή λειτουργίας και μετρούν με μεγάλη ακρίβεια ακόμα και παροχές μικρότερες του 1 λίτρου ανά ώρα.

Με σκοπό την ομαλή  μετάβαση και προσαρμογή των πολιτών στο νέο αναβαθμισμένο μετρητικό σύστημα, η Δημοτική αρχή θα μεριμνήσει για τα παρακάτω :

- Ενημέρωση όλων των καταναλωτών στους οποίους θα τοποθετηθούν νέοι έξυπνοι μετρητές για την περίπτωση ανίχνευσης εσωτερικών διαρροών, ώστε να προβούν σε άμεση επιδιόρθωση των εσωτερικών υδραυλικών τους εγκαταστάσεων.

- Ενημέρωσή τους για την περίπτωση ανίχνευσης πολύ αυξημένης κατανάλωσης σε σχέση με την ίδια χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους, ώστε οι καταναλωτές να εκτιμήσουν εάν χρειάζεται να μειώσουν την υπερβολική χρήση η οποία δεν καταγραφόταν με το παλαιότερο σύστημα.

- Συστηματικός και λεπτομερής έλεγχος με παρεμβάσεις όπου απαιτείται για άρση προβλημάτων και δυσλειτουργιών που τυχόν δημιουργηθούν κατά την εγκατάσταση του συστήματος και την περίοδο της αρχικής λειτουργίας, μετά από αίτημα των καταναλωτών.

- Θέσπιση διαδικασιών ελέγχου και επιβεβαίωσης καταναλώσεων υψηλής διαφοροποίησης με σκοπό την διαπίστωση τυχόν προβλημάτων και εσωτερικών διαρροών και την παροχή τεχνικής πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.