Θεσσαλονίκη 23/10/2015
Αρ. Πρωτ. 1258/21/ΓΘ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:
1. Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα
2. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη
Κουρουμπλή
3. Υπουργό Επικρατείας κ. Νικόλαο Παππά
4. Βουλευτές Νομού Θεσσαλονίκης
5. Κ.Ε.Δ.Ε.Με το σχέδιο νόμου «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ.
4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), τροποποίηση διατάξεων Ν.
4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις» που εισήχθη στη Βουλή με τη
διαδικασία του επείγοντος και ψηφίζεται το Σάββατο 24Οκτωβρίου 2015, η Δημοτική
Τηλεόραση Θεσσαλονίκης (TV100) εξαναγκάζεται (Άρθρο 3) να μετατραπεί σε Α.Ε.
προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία αδειοδότησής της ως παρόχου
περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας, ενημερωτικού προγράμματος, γενικού
περιεχομένου.
Η δυσμενής αυτή εξέλιξη που απεφεύχθη τόσο το 2008 (νόμος «Ρουσόπουλου»),
όσο και το 2010 (νόμος «Καλλικράτη») ουσιαστικά καταργεί το δημόσιο χαρακτήρα
της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης η οποία λειτουργεί ως σήμερα με τη
μορφή «δημοτικής επιχείρησης ειδικού σκοπού ραδιοφωνίας – τηλεόρασης». Η
μετατροπή σε Α.Ε. της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης θα καταστήσει αδύνατη
την επιχορήγησή της από το Δήμο Θεσσαλονίκης εξισώνοντάς την με τα υπόλοιπα
εμπορικά τηλεοπτικά δίκτυα και θα την οδηγήσει νομοτελειακά στο μαρασμό και την
απαξία.
Η «φίμωση» της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης αντιβαίνει καταφανώς
τους στόχους που, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, υπηρετεί το υπό ψήφιση
σχέδιο νόμου και τα δημόσια αγαθά που προστατεύει, δηλαδή «η πολυφωνία, η
αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, η ενίσχυση
της κοινωνικής αποστολής της τηλεόρασης και η ενίσχυση της πολιτιστικής
ανάπτυξης της χώρας, με γνώμονα το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την 
προστασία του πολίτη». Εξάλλου στην ίδια εισηγητική έκθεση διευκρινίζεται ότι «Με
το άρθρο 3 προσδιορίζεται η απαιτούμενη νομική μορφή των υποψηφίων για
αδειοδότηση και συγκεκριμένα ότι μπορούν να συμμετάσχουν ανώνυμες εταιρίες
(….), που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο χώρο των ΜΜΕ, Ο.Τ.Α. και
κοινοπραξίες..». Εισάγεται, δηλαδή, ρητώς η διάκριση μεταξύ των Α.Ε. και των Ο.Τ.Α.
Στα δύσκολα χρόνια που διέρχεται η χώρα και μέσα από ένα φιλόδοξο
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, τα Δημοτικά ΜΜΕ εδραιώθηκαν στη συνείδηση των
πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας ως ζωντανά κύτταρα έγκυρης, αδιάβλητης και
πολυφωνικής ενημέρωσης, με χαμηλό κόστος λειτουργίας. Είναι σημαντικό ότι η
δαπάνη λειτουργίας τους μειώθηκε από τα 9 εκατ. ευρώ το 2009 σε μόλις 3,3
εκατομμύρια ευρώ το 2014 και 2015. Σήμερα, η δημοτική ραδιοτηλεόραση
Θεσσαλονίκης (TV100 και FM100) υπερπληροί όλα τα τεχνικά κριτήρια του σχεδίου
νόμου, καθώς απασχολεί 115 άτομα και καλύπτει με επάρκεια την τοπική και
περιφερειακή ειδησεογραφία. Επιπλέον, γνωρίζουμε και στηρίζουμε τη βούληση του
Δήμου Θεσσαλονίκης να επιδιώξει τη λειτουργία των μέσων αυτών σε μητροπολιτική
ή και περιφερειακή βάση, μέσα από τη συμμετοχή περισσότερων Δήμων ή και της
Περιφέρειας.
Το Δ.Σ. της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης εισηγήθηκε έγκαιρα στους δύο
συναρμόδιους υπουργούς δύο τροπολογίες με τις οποίες διασφαλίζεται η συνέχιση
της λειτουργίας της ως "Δημοτικής Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού Ραδιοφωνίας
Τηλεόρασης", καθώς και η εξαίρεσή της από τη διαδικασία "εξαγοράς" της άδειας
λειτουργίας της μέσω δημοπρασίας. Καλούμε την κυβέρνηση, έστω και την
τελευταία στιγμή, να διαφυλάξει το δημόσιο χαρακτήρα της Δημοτικής Τηλεόρασης
Θεσσαλονίκης και να κάνει δεκτές τις εν λόγω τροπολογίες.
                                                                              
                                                                                Ο Πρόεδρος
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας
Λάζαρος Κυρίζογλου
Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.