Αναρμόδια η ΚΕΦΕ για τη διοργάνωση debate και εθνικών συνδιασκέψεων απάντησε ο γραμματέας της ΝΔ στην επιστολή του Άδωνι Γεωργιάδη. 


Το μπαλάκι στους υποψηφίους προέδρους της ΝΔ πετάει ο γραμματέας του κόμματος Αντρέας Παπαμιμίκος απαντώντας στην επιστολή του Άδωνι Γεωργιάδη με την οποία τον καλούσε να αναλάβει την ευθύνη για την οργάνωση του δημόσιου απευθείας διαλόγου μεταξύ των τεσσάρων διεκδικητών της ηγεσίας της ΝΔ.

Ο κ. Παπαμιμίκος ως πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής της ΝΔ δήλωσε αναρμόδιος βάση του άρθρου 10 του καταστατικού του κόμματος σημειώνοντας ότι «ούτε αυτό το όργανο ούτε εγώ ως πρόεδρός του, νομιμοποιούμαστε να αποφασίσουμε και να διοργανώσουμε συνδιασκέψεις ή debate μεταξύ των υποψηφίων,  πολλώ δε μάλλον να προκαλέσουμε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, για το σκοπό που αναφέρεται στην σχετική επιστολή του κ. Γεωργιάδη προς εμένα» σημειώνει ο Αντρέας Παπαμιμίκος και καταλήγει:

«Αυτό που μπορώ και αποδέχομαι να κάνω, υπό την ιδιότητά μου όμως του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, είναι να υλοποιήσω τυχόν κοινή απόφαση όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων Προέδρων, η οποία θα επικυρωθεί με κοινό πρακτικό, που θα υπογράφεται από τους ίδιους εσάς, με το οποίο θα καθορίζονται οι χρόνοι και τόποι διεξαγωγής τυχόν συνδιασκέψεων, τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν σ' αυτές και οι λοιπές απαραίτητες τεχνικές, οικονομικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή τους.

Για τον σκοπό αυτό, και εφ' όσον επέλθει συμφωνία μεταξύ όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων για τα θέματα αυτά, είμαι πάντοτε στη διάθεση σας για τη διενέργεια των αναγκαίων διαβουλεύσεων».

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.