Ομόφωνη απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κώστας Αγοραστός: Η Θεσσαλία είναι η πιο «πράσινη» περιφέρεια στη χώραΤο τελικό Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), που θα αποτελέσει το εργαλείο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και δράσεων στον τομέα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων, ήταν το αντικείμενο σύσκεψης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στη σύσκεψη επιβεβαιώθηκε η καλή συνεργασία όλων των φορέων αλλά και η ετοιμότητά τους να προχωρήσουν στην υλοποίηση του σχεδίου, καθώς μάλιστα η Θεσσαλία είναι η πρώτη Περιφέρεια στη χώρα που έχει ολοκληρώσει και τοπικά σχέδια διαχείρισης για τους 24 δήμους της.

Εκείνο που τονίστηκε είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία όπως παρουσιάστηκαν πρόσφατα και στον αθηναϊκό τύπο, η Θεσσαλία εμφανίζεται ως η πιο «πράσινη» περιφέρεια στη χώρα, καθώς έχει διαμορφώσει ένα λειτουργικό πλαίσιο με Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), έχοντας ταυτόχρονα προχωρήσει στην αποκατάσταση όλων των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), οι οποίοι εξακολουθούν να υφίστανται σε άλλες περιοχές της χώρας επισείοντας πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός αφού ευχαρίστησε όλους τους φορείς για τη συνεργασία, σημείωσε τα εξής: «Περνά σήμερα από την Επιτροπή Διαβούλευσης το τελικό σχέδιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ένα σχέδιο το οποίο έχει την έγκριση όλων των Δήμων, όλων των ΦΟΔΣΑ (Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), αλλά και τη θετική γνώμη από το αρμόδιο Υπουργείο. Απότο Ε.Σ.Π.Α Θεσσαλίας έχουν εκχωρηθεί περίπου 85 εκατομμύρια ευρώ για την διαχείριση των απορριμμάτων. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν από το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου άλλα 77 εκατομμύρια ευρώ τα οποία απαιτούνται για να μπορέσουν οι Δήμοι να ολοκληρώσουν τα τοπικά σχέδια διαχείρισης. Ο προγραμματισμός μας περιλαμβάνει όλα τα ειδή των στερεών, αποβλήτων και θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις: Στην πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί πιλοτικά ανακύκλωση σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, δίνοντας τη δυνατότητα της προμήθειας όλων των κάδων αποβλήτων, των αυτοκινήτων και του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού. Ταυτόχρονα είμαστε έτοιμοι μόλις πάρουμε την έγκριση του ΠΕΣΔΑ να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε και στις Μ.Ε.Α. (Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων) και να δημοπρατήσουμε εκείνα τα έργα, τα οποία θα μετατρέψουν τους Χ.Υ.Τ.Α σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ)., όπως προβλέπεται από το νόμο και όπως προβλέπεται από τη στρατηγική της Ευρώπης 2020. Έτσι θα πιάσουμε τους στόχους και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα προστίμων στη χώρα μας και στους Δήμους. Στόχος μας είναι να έχουμε ένα ολοκληρωμένο ΠΕΣΔΑ με την καλύτερη δυνατή διαχείριση απορριμμάτων για το περιβάλλον αλλά και με την οικονομικότερη επιβάρυνση στην ελληνική οικογένεια.

Όπως έγινε γνωστό οι στόχοι που τέθηκαν για τα αστικά στερεά απόβλητα είναι οι εξής: 

- Στόχος 50% κ.β. επαναχρησιμοποίηση & ανακύκλωση επί των παραγόμενων ΑΣΑ με προδιαλογή 
- Στόχος 65% κ.β. έως το 2020 για την προετοιμασία, για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί) 
- Στόχος Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 
(χωριστή συλλογή σε 3-4 ρεύματα κατά περίπτωση) 
- Στόχοι για τα Απόβλητα Συσκευασίας 
- Στόχοι για τα Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) 
Το 2020 η ταφή των ΒΑΑ να μειωθεί στο 35% του 1995
- Στόχοι για τα Βιολογικά Απόβλητα 
τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων. 
1. Στόχος χωριστής συλλογής 5% κ.β. για το έτος 2015 
2. Στόχος χωριστής συλλογής 40% κ.β. για το έτος 2020 


Σε ότι αφορά τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης: 

- Έχουν παραληφθεί και αξιολογηθεί 24 Τοπικά Σχέδια από τους συνολικά 25 Δήμους και ένα υπόμνημα υπό τη μορφή ερωτηματολογίου καλύπτοντας έτσι το σύνολο της Περιφέρειας σε διάστημα 4μηνών. 
- Συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός : 55.198.734 € μη συμπεριλαμβανομένων υποδομών επεξεργασίας και ταφής σύμμεικτων 
- Είναι συμβατά με τον νέο ΕΣΔΑ και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων χωριστής συλλογής και οι αποκεντρωμένες δράσεις περιορίζονται στις δράσεις χωριστής συλλογής και όχι επεξεργασίας και ταφής σύμμεικτων
- Απαιτούν σημαντική ενίσχυση σε προσωπικό μόνιμο καθώς και εξοπλισμό αποκομιδής. 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ακόμη ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Μουζακίου κ. Κώτσος Γιώργος, ο δήμαρχος Καρδίτσαςκ. Αλεξάκος Φώτης, ο δήμαρχος Παλαμά κ. Σακελλαρίου Γιώργος, ο δήμαρχος Αγιάςκ. Γκουντάρας Αντώνης, ο δήμαρχος Κιλελέρ Νασιακόπουλος Αθανάσιος, ο δήμαρχος Τεμπών Κολλάτος Κώστας, ο δήμαρχος Τυρνάβουκ. Σαρχώσης Παναγιώτης, ο δήμαρχος Αλμυρούκ. Εσερίδης Δημήτρης, εκπρόσωποι των Δήμων της Θεσσαλίας, των ΦΟΔΣΑ, των επιμελητηρίων, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.