Κατόπιν των πρόσφατων αναδιατάξεων των χώρων και εγκατάστασης των υπηρεσιών σε νέες διευθύνσεις , γνωστοποιούμε στο συναλλασσόμενο κοινό της Άμφισσας τα εξής:

Α)Δημοτολόγιο: Δ/νση Εθνικής Αντιστάσεως 29,
Τσινταβή Γεωργία - Προϊσταμένη Τμήματος τηλέφωνο 2265022829
Πετώνης Ιωάννης 2265079005
Καλπούζου Παρασκευή 2265079114
Τσινταβή Παγωνίτσα 2265022915
ΦΑΧ 2265022948
Β)Ληξιαρχείο: Ρήγα Κοντορήγα 12
Λιανουλόπουλος Ιωάννης τηλέφωνο 2265072144
ΦΑΧ 2265079230

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.